Wij zijn er voor Amsterdam en omgeving.

5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2016: EuroPride in Amsterdam
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met \'I Amsterdam\' in regenboogkleuren
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen

Doe mee!

Op verschillende manier kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Algemeen bestuurslid

19 July 2020 -
 • Vrijwillig
 • Anywhere

COC Amsterdam en omstreken (e.o.) streeft naar een regio Amsterdam waar LHBTIQ+ inwoners en bezoekers de vrijheid hebben om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Wij hechten er waarde aan dat diversiteit nieuwsgierigheid oproept en willen alle inwoners ondersteunen om invulling te kunnen geven aan deze vrijheid. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelt het COC Amsterdam e.o. zich als een beweging waar verandering vooral voortkomt uit (gezamenlijk) DOEN. COC Amsterdam e.o. is een collectief van meer dan 100 vrijwilligers waar eigen initiatief, motivatie en verantwoordelijkheid centraal staat. En ter versterking van het bestuur van COC Amsterdam e.o. zijn wij op zoek naar een Algemeen Bestuurslid. 

Het Algemeen Bestuurslid 

Als onderdeel van het Algemeen Bestuur vervul je een spilfunctie bij de vereniging COC Amsterdam e.o. De rol van het bestuur is om samen met de vrijwilligers en leden richting te geven aan activiteiten van de vereniging in de vorm van het opstellen van een meerjarig beleid en jaarplannen. Daarbij ondersteunt het bestuur de coördinatoren in de uitvoering van de jaarplannen en faciliteert het eigen initiatief van leden en vrijwilligers. 

Vanuit de rol van COC Amsterdam e.o. als ‘beweging’ richt zich naast de agendering in politiek en maatschappelijke organisaties op het creëren van draagvlak door de mobilisatie van de achterban. Verandering brengen we samen tot stand door te doen. Samen met het bestuur en de coördinatoren richt je je op het opstellen van een maatschappelijke agenda op het gebied van je portefeuille voor de regio Amsterdam e.o. Je stelt hierbij beleid op hoe we dit concreet gaan bereiken, door het vormen van een agenda, het voeren van lobby, door het opzetten van een campagne, of door het mobiliseren van mensen. Samen met de coördinatoren richt je je op het opstellen van beleid over de rol van COC Amsterdam e.o. op het gebied van je portefeuille. Als statutair bestuurder vertegenwoordig je COC Amsterdam e.o. bij externe aangelegenheden, tezamen met een van de andere bestuurders. 

Taken: 

 • opstellen/vaststellen meerjarenbeleid 
 • ondersteunen coördinatoren bij opstellen jaarbeleid 
 • vaststellen jaarbeleid/agenda 
 • opstellen/vaststellen (meer)jaarbegroting 
 • opstellen/vaststellen jaarverslag en –rekening 
 • (gezamenlijk) verrichten rechtshandelingen namens COC Amsterdam e.o. 
 • zorg dragen voor voldoen aan statutaire/wettelijke verplichtingen 
 • vertegenwoordigen focusgebieden in bestuursvergadering 
 • aanspreekpunt coördinatoren focusgebieden 
 • werven/selecteren coördinatoren 
 • externe vertegenwoordiging COC Amsterdam e.o. (inhoudelijk/juridisch) 

Wat neem je mee 

Belangrijk is dat je je herkent in datgene waar COC Amsterdam e.o. voor staat en daar een bijdrage aan wil gaan leveren. Het is fijn als je tot de LHBTIQ+-gemeenschap behoort, maar dat is zeker niet noodzakelijk. Je kunt de doelstellingen op het gebied van seksuele en gender diversiteit plaatsen en je kunt hier ook de noodzakelijke coalities in bouwen. Je hebt idealiter een bestaand netwerk in het Amsterdamse maatschappelijk veld. Omdat het een zelfstandige functie is, is een achtergrond op minstens HBO-niveau of ervaring als belangenbehartiger gewenst. Je beschikt over een gezonde dosis mensenkennis en goede contactuele en communicatieve vaardigheden. We verwachten dat je tussen de 4 – 8 uur per week wilt investeren. De bestuursvergaderingen vinden 1 keer per maand plaats. 

Wat biedt het COC Amsterdam e.o. 

Een leuke omgeving met betrokken teams van vrijwilligers. We proberen het verschil te maken door een waardevolle bijdrage te leveren aan de vrijheid om als LHBTIQ+ jezelf te mogen zijn. Het COC Amsterdam e.o.is in beweging waardoor je mee kan bouwen aan de veranderingen. We begeven ons in een boeiend netwerk binnen de LHBT+-gemeenschap en overheids-, maatschappelijke – en commerciële partijen. 

Nieuwsgierig? 

Wil je meer weten over COC Amsterdam e.o., kijk dan op https://www.cocamsterdam.nl. Voor specifieke vragen over de rol van Algemeen Bestuurslid kun je contact opnemen met de Voorzitter via email op voorzitter@cocamsterdam.nl. Heb je interesse in de functie dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie op info@cocamsterdam.nl. 

To apply for this job email your details to info@cocamsterdam.nl

Categorie:
Tags: