Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2016: EuroPride in Amsterdam
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met \'I Amsterdam\' in regenboogkleuren
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.

Doe mee!

Op verschillende manier kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Secretaris

27 June 2020 -

COC Amsterdam is de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgender personen. Het werkgebied van de organisatie omvat Amsterdam en Omstreken. COC Amsterdam is lid van de federatie COC Nederland. 

Eén van de taken van het bestuur is het aansturen van de organisatie en het omzetten van besluiten in acties, daarbij geholpen door een grote groep vrijwilligers.  Onze vereniging is op zoek naar iemand die alle daarbij horende processen binnen de vereniging bewaakt en mee helpt uitvoeren, oftewel een 

Secretaris

Taken: 

 • Het uitschrijven van de bestuurs- en ledenvergaderingen; 
 • Opstellen van de agenda van deze vergaderingen in overleg met voorzitter; 
 • Verslaglegging van bovengenoemde vergaderingen en bewaking van de uitvoering van de actiepunten; 
 • Behandeling van ingekomen post en e-mail in overleg met de voorzitter en/of de penningmeester; 
 • Bewaakt het proces van het opstellen van het meerjarig beleidsplan, bestuursplan en de verslaglegging in samenwerking met de overige bestuursleden; 
 • Communicatie met COC Nederland aangaande verenigings- en federatiezaken; 
 • Houdt er toezicht op dat besluiten van het bestuur en de door de vereniging ondernomen activiteiten niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en van COC Nederland; 
 • Opstelling van een algemeen dossier samen van alle administratieve bescheiden (met uitzondering van de financiële bescheiden en de personeelsbescheiden) ten behoeve van het archief van de vereniging; 
 • Deelname aan federatieoverleggen van COC Nederland over bovenstaande activiteiten; 
 • Vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid. 

Positie in de organisatie: 

De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld verslaglegging, archiefbeheer. De secretaris blijft wel zelf verantwoordelijk.   

Vanuit de functie heeft de secretaris contacten met alle geledingen binnen de vereniging, COC Nederland, collega COC-verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Het is dan ook van belang, dat de secretaris in staat is om op verschillende niveaus soepel en effectief te communiceren. 

Profiel: 

De ideale secretaris 

 • Hoort tot of heeft affiniteit met de doelgroepen van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden; 
 • Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging; 
 • Heeft tenminste HBO-niveau en/of ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring; 
 • Heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden; 
 • Is bezig met de lange termijn, maar heeft ook een hands-on mentaliteit; 
 • Is enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht. 

In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk. 

Tijdsinvestering en onkosten: 

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 4-8 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als secretaris ben je wel beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op landelijk niveau. De secretaris wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging. 

Interesse? 

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV naar Vanny Reyes voorzitter COC Amsterdam via voorzitter@cocamsterdam.nl 
 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar voorzitter@cocamsterdam.nl

Categorie:
Tags: