Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2016: EuroPride in Amsterdam
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Heb je te maken (gehad) met een onveilige situatie waarbij je het gevoel had dat LHBT een rol speelde? En voelde je je niet gehoord bij melding of aangifte? Voel je je onveilig in je woonomgeving? Of heb je een andere vraag of wil je iets kwijt over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar veiligheid@cocamsterdam.nl

De Nederlandse samenleving is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken (bv. seksualiteit en religie) kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren of uit te sluiten, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen.

Voor COC Amsterdam is veiligheid in de dagelijkse leefomgeving van de LHBT- gemeenschap in Amsterdam een belangrijk onderdelen van het beleid.

Wat verstaan we onder LHBT- veiligheid?

Veiligheid betekent voor ons dat elke LHBT’er in de stad ongestoord zichzelf kan zijn en kan rekenen op respect van de andere Amsterdammers. Dat geldt op elk terrein van het dagelijks leven (werk, vrije tijd) en het geldt overal in de stad.

Er is soms discussie of een incident wel of niet LHBT gerelateerd is. Het COC sluiten ons aan bij de uitleg die de benadeelde er aan geeft; dat wil zeggen als het slachtoffer het gevoel heeft dat zijn of haar LHBT- zijn een factor was bij het incident, is het dat ook.

Feiten en cijfers

Uit cijfers van zowel de politie Amsterdam-Amstelland blijkt helaas dat het geweld tegen LHBT’ers in de stad nog steeds jaar op jaar toeneemt. Het zijn met name de (zware) geweldsincidenten die niet alleen de aandacht trekken en in absolute aantallen toenemen, maar die ook leiden tot een toenemend gevoel van onveiligheid (de ‘gevoelsmatige trend’).

Het jaarlijkse veiligheidsonderzoek van Amsterdam Pink Panel (samenwerking Universiteit van Amsterdam en COC Amsterdam) geeft inzicht in risicoprofielen van potentiele slachtoffers (bv. vooral blanke mannen met een lage sociale status). Verkeerde beeldvorming over wie de daders zijn, kan leiden tot een onterecht gevoel van onveiligheid óf juist tot een blinde vlek voor waar potentieel gevaar nu juist wel vandaan komt. Juist LHBT’ers moeten in deze tijd niet willen stigmatiseren of uitgaan van onbevestigde vooroordelen. De oorsprong van onveiligheid voor LHBT’ers dient verder te worden onderzocht.

Dit brengt COC Amsterdam ertoe te pleiten om in onze stad méér te doen voor LHBT’ers dan uitsluitend registreren van dit geweld en oproepen tot het doen van aangifte hiervan, hoe belangrijk dit ook is.

Wat doet het COC Amsterdam?

COC Amsterdam richt zich op veiligheid met een koers gericht op zichtbaarheid, op preventie en op verbinding van bestaande organisaties in de wijken om zo het dagelijks leven van LHBT’ers in de stad veiliger te maken. We werken deze punten hieronder verder uit.

Zichtbaarheid en verbinding

COC Amsterdam wil zichtbaar zijn voor LHBT’ers die vragen hebben hoe te handelen bij anti-LHBT-

geweld. COC Amsterdam zoekt actief naar verbinding met instanties en gemeente, vooral op wijkniveau via de veiligheids- en stadscoördinatoren.

* De veiligheidscoördinator van COC Amsterdam is bereikbaar voor LHBT’ers die te maken hebben (gehad) met onveilige situaties. De veiligheidscoördinator kan adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Op basis van incidenten en trends schakelt de veiligheidscoördinator rechtstreeks met instanties.

* COC Amsterdam onderhoudt contacten met de gemeente Amsterdam alsmede de stadsdelen over LHBT veiligheidsbeleid en onveilige situaties waarbij LHBT een rol speelt.

* COC Amsterdam heeft intensief contact met de politie (wijkagent, buurtregisseur, Roze in Blauw), met maatschappelijk werk en GGD en met andere (zelf)organisaties in de hulpverlening.

Preventie

COC Amsterdam maakt werk van preventie door nóg meer te doen aan voorlichting. Naast voortgezet onderwijs kan gedacht worden aan beroepsopleidingen en voorlichting in AZC’s en vluchtelingenopvang. COC geeft zo’n 600 voorlichtingen per jaar op scholen. Maar er zijn helaas nog steeds scholen waar het COC niet binnen komt.

Daarnaast zet COC Amsterdam zich, samen met bijvoorbeeld de politie en lokale overheden, in om de meldings-en aangiftebereidheid van LHBT incidenten te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat waarschijnlijk slechts 10% van de incidenten gemeld worden. Door met cijfers te komen, kan het COC zich lokaal en landelijk inspannen om dit onderwerp politiek te agenderen.

Meer weten?

Wil je meer weten over veiligheid van LHBT’ers. In 2011 is door Movisie een handreiking geschreven met nuttige informatie en achtergronden.