Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2016: EuroPride in Amsterdam
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

ALV vrijdag 18 juni

3 juni 2021 -

Beste lid van COC Amsterdam en omstreken,

Wij hopen dat ieder van jullie en jullie naasten in goede gezondheid verkeren.

Wij sturen jullie dit bericht om jullie uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), op vrijdagavond 18 juni 2021 om 20.00 – 21.45 uur, online via Microsoft Teams.

Gezien de aanhoudende beperkingen vanwege Covid-19 hebben we opnieuw gekozen voor een volledig digitale vergadering. We hopen hiervoor op jullie begrip.

Op deze ALV staat voornamelijk het jaarverslag en -rekening van 2020 en het ALV-besluit om penningmeester Dymfke van Lanen voor een extra termijn te kiezen centraal.

Aangezien over dit laatste volgens de statuten en reglementen anoniem gestemd moet worden, zal dit net als de vorige keer op digitale wijze gaan. Stemmen kan weer tijdens de vergadering door middel van een online stemformulier. Hierop hoef je alleen je keuze en een persoonlijke code in te vullen, die je ontvangt als je je aanmeldt. De code is niet gekoppeld jouw naam of lidmaatschapsnummer, maar dient slechts ter verificatie om dubbele en ongeldige stemmen te voorkomen.

Concept agenda (tijden zijn indicatief)

  1. 20.00 – 20.05 | Opening en welkom
  2. 20.05 – 20.10 | Vaststellen notulen 28 april 2021 (besluit)
  3. 20.10 – 20:25 | Mededelingen & actualiteiten
  4. 20:25 – 20:55 | Jaarverslag en -rekening 2020 (besluit) Incl. verslag en decharge (KCC)
  5. 20:55 – 21:05 | Voorstel benoeming extra termijn Dymfke van Lanen
  6. 21.05 – 21.20 | Pauze, tellen stemmen
  7. 21.20 – 21.25 | Uitslag benoeming extra termijn (besluit)
  8. 21.25 – 21.40 | WVTTK
  9. 21.40 – 21.45 | Afsluiting

De ALV-stukken staan binnenkort op onze website www.cocamsterdam.nl/over-ons/alv.

Wij nodigen iedereen van harte uit hiervan kennis te nemen en ons op de hoogte te stellen van eventuele vragen, opmerkingen en suggesties. Dat kan al schriftelijk of, natuurlijk zoals altijd, tijdens de vergadering.

Mocht je op 18 juni digitaal willen deelnemen, laat dit dan zo snel mogelijk weten met een mailtje aan info@cocamsterdam.nl en stuur een foto of scan van je lidmaatschapskaart mee. Hierna ontvang je een bevestigingsemail van je deelname en de nodige informatie om mee te doen aan het digitaal vergaderen, evenals alle benodigde informatie voor het digitaal anoniem stemmen.

In december 2021 zal er weer een najaars-ALV kan plaatsvinden. De datum daarvan zal nog nader bekend gemaakt worden.

Met hartelijke groet,

Namens het bestuur van COC Amsterdam e.o.

Freek Broekman
Duo-voorzitter intern
COC Amsterdam en omstreken

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,