Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2016: EuroPride in Amsterdam
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Bestuursupdate – beste wensen voor 2018!

5 januari 2018 -

Beste vrijwilligers, leden, maatschappelijke partners en supporters van COC Amsterdam en omstreken,

Zo op de valreep van 2018 is het tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar. 2017 stond voor COC Amsterdam en omstreken in het teken van ‘zichtbaarheid & verbinding’. In reactie op de maatschappelijke en politieke polarisatie vinden wij het als vereniging van vrijwilligers en leden cruciaal om op te staan voor alle diversiteit die Amsterdam en omstreken rijk is. Hiermee benadrukken we dat gelijkwaardigheid op gebied van seksuele en genderdiversiteit weinig betekent als deze gelijkwaardigheid niet ook geldt voor bijvoorbeeld culturele en religieuze diversiteit.

Positief signaal is dat verschillende (niet-LHBTIQ+) groepen en activisten zich openlijk uitspreken voor brede gelijkwaardigheid, met name ook op het gebied van seksuele oriëntatie en gender. Antoin Deul, directeur van het NiNSee, stond bijvoorbeeld in zijn speech tijdens de jaarlijkse Keti Koti herdenking nadrukkelijk stil bij de rechten van de LHBTIQ+ gemeenschap. Later in het jaar hebben we het genoegen gehad om met hem te spreken over hoe we elkaars boodschap kunnen versterken. Afgelopen september was COC Amsterdam uitgenodigd om tijdens het jaarlijkse Westbeach Film (Sloterplas) een LHBTIQ+ film te hosten voor het publiek. De boodschap van de inspirerende film ‘Pride’ over solidariteit tussen een groep LHBTIQ+’s en een mijnwerkersdorp in Wales oogste veel bijval en herkenning.

Samen doen
Er is nog veel met elkaar te onderzoeken maar we herkennen een maatschappelijke ontwikkeling waarin verschillende groepen elkaar opzoeken in hun strijd tegen polarisatie en afzondering. Naast de gehoorde wens voor saamhorigheid op basis van uitsluiting van bepaalde groepen zien wij juist een steeds luider wordende roep om saamhorigheid op basis van inclusie.

Dat is de uitdaging die voor ons ligt als maatschappij maar ook als COC Amsterdam en omstreken. Samen aan de slag. Saamhorigheid niet op basis van gelijkheid maar op basis van gelijkwaardigheid, waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich gezien voelt en kan bijdragen. Daarom staat 2018 voor COC Amsterdam in het teken van ‘samen doen’, als vrijwilligers- en ledengroep, maar ook met onze partners in Amsterdam en omstreken.

Maatschappelijke agenda 2018-2022
In de ALV van 14 december jongstleden hebben wij de maatschappelijke agenda van COC Amsterdam voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. Met opzet richten we ons niet alleen op seksuele en genderdiversiteit. COC Amsterdam wil vanuit ons LHBTIQ+ perpectief bijdragen aan een regio Amsterdam waarin iedereen zich welkom voelt. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hoort u hierover binnenkort meer.

Eerste resultaten
Als uitvloeisel van onze maatschappelijke agenda zijn wij reeds aan de slag gegaan met twee belangrijke agendapunten. Ten eerste pleiten wij voor verbetering van de (structurele) ondersteuning van vrijwilligers organisaties door de gemeente. Door onze gesprekken met de gemeente kunnen wij onze groeiende activiteiten nu financieel beter ondersteunen en onze vrijwilligers betere trainingsfaciliteiten aanbieden.

COC Amsterdam pleit ook voor het realiseren van fysieke ruimtes om zelfbeschikking en empowerment verder te kunnen bevorderen, een breed gevoelde behoefte binnen de LHBTIQ+ gemeenschap. Zelf zijn wij in dit kader in gesprek met Vondel Hotels om concreet invulling te geven aan afspraken rondom een sociëteitsruimte in het oude COC-pand aan de Rozenstraat. We houden u hiervan op de hoogte.

Modernisering vereniging en federatie
In 2017 heeft COC Amsterdam een aantal belangrijke stappen gemaakt. Ten eerste hebben wij onze statuten gemoderniseerd, zodat wij ons kunnen richten op het brede spectrum van seksuele en genderdiversiteit in plaats van op nauw omschreven identiteiten als Lesbo, Homo, Bi, en Transgender. Daarnaast heeft COC Amsterdam in nauwe samenwerking met andere COC-lidverenigingen belangrijke veranderingen op gang gebracht binnen onze federatie COC Nederland. Hiermee creëren wij een federatie die haar leden (de COC verenigingen) beter en professioneler kan ondersteunen.

Plannen 2018
Samen met de coördinatoren en andere vrijwilligers hebben we in november en december het jaarplan en jaarbegroting opgesteld. Op de ALV van 14 december jl. zijn jaarplan en jaarbegroting door de leden van COC Amsterdam en omstreken aangenomen. Deze plannen zijn op de website van COC Amsterdam te downloaden via de volgende URL: https://www.cocamsterdam.nl/over-ons/verenigingsdocumenten

Als vrijwilligersorganisatie zijn we voorzichtig met welke activiteiten wij ontplooien en wie dit doen. Het is een constante uitdaging om ervoor te zorgen dat we hierin mensen enerzijds niet overvragen en anderzijds voldoende toerusten. Voor 2018 betekent dit dat wij nieuwe activiteiten alleen opstarten als hiervoor voldoende menskracht en middelen voorhanden zijn. Daarnaast geven we prioriteit aan deskundigheidsbevordering en het creëren van een omgeving waar het voor iedereen nuttig, leuk en veilig is om vrijwilligerswerk te doen. In 2018 geven we tevens verdere uitvoering aan de resultaten van het onderzoek ‘diversiteit en inclusie bij COC Amsterdam’ en blijven we aan de slag met huisvesting.

Het bestuur van COC Amsterdam wenst iedereen een inclusief saamhorig 2018 toe!

Bouko Bakker, algemeen bestuurslid
Dymfke van Lanen, penningmeester
Münire Manisa, algemeen bestuurslid
Peter de Ruijter, voorzitter
Roel Theissen, algemeen bestuurslid

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,


  • Recente berichten