Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2016: EuroPride in Amsterdam
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

COC Amsterdam en Omstreken maakt werk van verbinding

19 juli 2017 -

Bestuur, vrijwilligers en leden van COC Amsterdam en Omstreken hebben in de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet in de manier waarop wij onze emancipatie opdracht opvatten en invullen. Hiermee spelen we actief in op de maatschappelijke ontwikkelingen die sinds jaren hun invloed hebben op ons werk.

We zien in de politiek en de maatschappij steeds meer dat mensen naar elkaar wijzen, elkaar verwijten maken en elkaar in eenzijdig omschreven hokjes stoppen. Dit alles gebeurt zonder nog naar elkaar te luisteren of een gezamenlijk gesprek te hebben. Voor ons versterkt dit de noodzaak om samenwerking en verbinding te blijven opzoeken. Niet alleen tussen diegenen die zich tot de LHBTI+ gemeenschap rekenen, maar juist ook daarbuiten met iedereen die zich inzet om de verschillende vormen van uitsluiting te bestrijden.

Zo hebben vrijwilligers van COC Amsterdam uit solidariteit meegelopen met de Parade Ieder1 en de Womens’ March in Amsterdam, zijn we met islamitische, christelijke, joodse en andere geloofsgemeenschappen opgetrokken tegen de ‘anti-homo’ flyer-actie in Amsterdam (Nieuw-)West, hebben we symbolisch gewaakt in een menselijke keten tijdens het avondgebed bij de Blauwe Moskee in Amsterdam Nieuw-West, en hebben we meegedaan aan de sponsorloop tijdens de Nacht van de Vluchteling.

Het tegen elkaar uitspelen en misbruiken van allerlei groepen mensen en hun identiteiten voor politiek gewin of voor het eigen gelijk is schadelijk voor de maatschappelijke verbinding. Dit wijzen wij krachtig van de hand.

Jezelf identificeren als lesbienne, homo, biseksueel, of transgender betekent voor iedereen iets anders. Net zoals jezelf identificeren als vrouw, man, moslim, christen, agnost, bi-cultureel, Amsterdammer of wat dan ook telkens weer een eigen betekenis heeft.

COC Amsterdam is en blijft er voor iedereen die zich als LHBT+ identificeert. Er is echter een groeiend besef dat allerlei identiteiten dwars door elkaar heen lopen. Ook bij bestuur, vrijwilligers en leden van COC Amsterdam. Het bouwen van begrip en verbinding tussen al deze identiteiten, tussen mensen, is nodig om ongelijkheid en uitsluiting te voorkomen voor iedereen. 

Dit besef doet nadrukkelijk recht aan de mensen met bijvoorbeeld een biculturele achtergrond en heteroseksuelen die zich als vrijwilliger of bondgenoot van COC Amsterdam samen vol passie inzetten voor onze maatschappelijke doelstellingen.

COC Amsterdam stelt daarom in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een verbindende agenda op, gericht op brede samenwerking. Ook hebben de leden van COC Amsterdam op de Algemene leden vergadering van 22 juni jl. een statutenwijziging goedgekeurd die onze emancipatie doelstelling niet langer formuleert in termen van nauw gedefinieerde identiteiten (LHBT), maar in open termen van ‘seksuele oriëntatie, gender identiteit en expressie en geslachtskenmerken’. COC Amsterdam zet zich hierbinnen ervoor in dat jij gaat over wie je bent, en van wie je houdt, en dat je niet om die reden uitgesloten mag worden. De toetreding van Münire Manisa tot het bestuur met de portefeuille veiligheid en belangenbehartiging is daarbij, samen met alle ideeën, meningen en identiteiten van onze andere vrijwilligers en leden, een verrijking voor COC Amsterdam.

We kijken ernaar uit om in de week van Amsterdam Pride samen met u op de Shakespeare Club 2017 verdere stappen te zetten om voor iedereen in Amsterdam en omstreken een sociale, inclusieve en veilige omgeving te creëren.

 

Het bestuur van COC Amsterdam,

Peter de Ruijter, Voorzitter
Dymfke van Lanen, Penningmeester
Bouko Bakker, Algemeen Bestuurslid
Münire Manisa, Algemeen Bestuurslid
Willeke Morren, Algemeen Bestuurslid
Roel Theissen, Algemeen Bestuurslid

bestuur van COC Amsterdam, achterste rij vlnr: Willeke Morren, Dymfke van Lanen, Münire Manisa, voorste rij: Bouko Bakker, Peter de Ruijter, Roel Theissen

Categorie:
Algemeen, COC Amsterdam e.o.
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,