Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2016: EuroPride in Amsterdam
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

COC Amsterdam e.o. spreekt in voor nieuw Regenboogbeleid

1 juli 2019 -

 

Woensdag 26 juni jl. heeft de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering van de Gemeente Amsterdam vergaderd over de nieuwe Nota Regenboogbeleid 2019-2022. Deze nota bevat de visie en koers van de gemeente als het gaat om het LHBTI+ beleid van Amsterdam. COC Amsterdam e.o. heeft hier altijd actief aan bijgedragen en voorzitter Vanny Reyes was dan ook bij de zitting aanwezig om de commissie toe te spreken:

Zie inspraaktekst onder de video of download hier

 

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Met heel veel belangstelling hebben we uitgekeken naar het vernieuwde Regenboogbeleid voor de komende vier jaar. En deze hebben we vorige week ontvangen. Dank daarvoor.

En voor wat er nu ter tafel ligt, allereerst onze complimenten aan de opstellers voor de reikwijdte van dit beleid en de aandacht voor thema’s als intersectionaliteit, veiligheid, voor een aantal specifieke groepen binnen onze community, zoals biculturelen en trans personen, en het voornemen zelforganisaties te versterken.

In de nota herkennen we veel van onze eigen inbreng, de dialogen en gesprekken die de afgelopen maanden gevoerd zijn. Onze indruk is dat we, en dan bedoel ik de gemeente, de community, en bondgenoten/allies, elkaar steeds beter weten te vinden en verbindingen weten te maken. COC Amsterdam e.o. heeft hier actief aan bijdragen, en blijft dat graag doen.

De nota biedt wat ons betreft vooral richting aan het beleid voor de komende jaren, we missen vooral de uitvoeringskant, hoe gaan we dit doen, concrete resultaten worden niet benoemd, hoe gaan we monitoren? Gaat de nota nu verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan? We zijn benieuwd hoe de commissie dit voor zich ziet.

Het uitgangspunt van maatwerk is prima natuurlijk, ook met behulp van projectsubsidies, maar het is nu tijd om dit duurzamer te borgen op de plekken waar het structureel hoort: onderwijs, zorg, het sociaal domein, veiligheid etc. De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat alleen projectsubsidies hiervoor inzetten onvoldoende is, hierdoor komt geen duurzaam beleid tot stand. Er is behoefte aan organisatie-, ontwikkelings- en start-up subsidies.

Onze vragen aan de commissie zijn nu vooral:

      • Hoe ziet het plan van aanpak eruit, welke prestatie-indicatoren komen er, hoe ziet de uitvoering via stadsdelen eruit en de ondersteuning hierbij
      • Hoe gaat een herhaling van zetten voorkomen worden? Zonder structurele financiering lukt het duurzaam niet.
      • Verbinden en ondersteuning van initiatieven, de ondersteuning hierbij, bijv. lesbische vrouwen, biseksuelen, weerbaarheidstrainingen enz.

En zo zijn er meerdere vragen, opmerkingen en alternatieven die we graag met u willen bespreken. Alleen, de inspreektijd is vandaag kort en namens COC Amsterdam e.o. wil ik de raadscommissie de volgende bijlage aanbieden n.a.v. onze review.

Vanny Reyes
Voorzitter


De komende maanden zal de raadscommissie verder in gesprek gaan met COC Amsterdam e.o. en andere instanties en sleutelpersonen uit de LHBTI+ gemeenschap om het nieuwe Regenboogbeleid van 2019-2022 vorm te geven. Op 18 september zal de commissie weer samen komen om het resultaat van de gesprekken te bespreken. 

Vanny heeft tevens vragen beantwoord na het inspreken. Bekijk hier de volledige video met aaneensluitende vragenronde.

Categorie:
Amsterdam
Tags:
, , , , ,