Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2016: EuroPride in Amsterdam

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Onderzoeken AmsterdamPinkPanel in IHLIA databank

26/03/18

De onderzoeken van het AmsterdamPinkPanel zijn nu ook te vinden in de collectie van het IHLIA.

IHLIA bewaart, ontsluit en deelt Europa’s grootste lesbisch homo biseksueel en transgender(LHBT) erfgoedcollectie. IHLIA heeft een rijke lhbt-collectie die voor iedereen toegankelijk is. Onderzoekers, journalisten, beleidsmedewerkers, particulieren, studenten en scholieren uit binnen- en buitenland kunnen bij IHLIA vinden wat ze zoeken. IHLIA bewaart, ontsluit en verstrekt materiaal voor lessen, scripties en voorlichting over homoseksualiteit en de onderzoeken van Amsterdam PinkPanel maken daar nu ook deel van uit.

Hogere straffen voor Damrak mishandeling

25/03/18

Op vrijdag 9 maart was er uitspraak van de Amsterdamse rechtbank in de geruchtmakende Damrak-mishandelingszaak. De hoofdverdachte kreeg maar liefst 40 maanden. Dit was weliswaar lager dan de eis (vijf jaar), toch werden de straffen als fors maar terecht gezien. 

Door: Paul Roggema

Terecht, omdat de slachtoffers van geluk mogen spreken dat ze het er levend af gebracht hebben. Ze werden op drie momenten door de veroordeelden mishandelden hard tegen het hoofd geschopt. Hun advocaat is mr. Sidney Smeets, van Spong Advocaten.

De slachtoffers

Mr. Smeets: “Naar omstandigheden gaat het goed met de slachtoffers. Ze zijn blij met de forse straffen en ze zijn ook blij dat het eerste deel van deze zaak nu is afgerond. De hoge straf wordt als een soort genoegdoening ervaren, vooral de uitvoerige passage het homofobe karakter. Wel vinden we het jammer dat de vierde verdachte nog voortvluchtig is, de andere veroordeelden wilden zijn naam niet wilden geven. Hij is waarschijnlijk ondergedoken. “

“De slachtoffers zijn er natuurlijk nog niet helemaal overheen. Geestelijk is zoiets een flinke klap, dat behoeft geen toelichting. Ook moet een van mijn cliënten flinke medische kosten maken: zijn voortanden moeten gereconstrueerd worden. “

“Mijn ene cliënt is een jongeman uit Suriname die daar enige tijd geleden zijn coming-out heeft gehad, en nog veel last heeft van discriminatie. Hij was in Nederland op vakantie. Mijn andere cliënt is een vluchteling afkomstig uit Jamaica. Hij is gevlucht vanwege het anti-homo klimaat. Het is voor hem moeilijk te verteren dat hij eerst gevlucht is vanwege zijn geaardheid en daarna in het vrije Nederland vanwege dezelfde reden zwaar mishandeld wordt. Ook zijn familie accepteert zijn geaardheid niet en vindt de mishandeling eigenlijk maar zijn eigen schuld.“

Homofoob geweld

In het vonnis stelt de rechtbank dat hier sprake was van poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging. “Poging tot doodslag” was hier van toepassing omdat de veroordeelden keihard tegen en naar het hoofd van de slachtoffers geschopt hebben. Daar kun je makkelijk aan overlijden. Uitvoerig wordt toegelicht waarom de rechtbank het homofobe karakter erkent en in het oordeel meegenomen heeft. De precieze gang van zaken op die beruchte nacht in juni 2017 was als volgt.

De twee slachtoffers waren na het stappen vanuit de Reguliersdwarsstraat op weg naar het station, in gezelschap van twee anderen, waarvan één in drag gekleed. Ze werden aangesproken door de hoofdverdachte. Die begon hun lastig te vallen met vragen als “zijn jullie homo”en andere denigrerende opmerkingen. Vervolgens belde de hoofdverdachte zijn vrienden en vroeg hun te komen met opmerkingen in de geest van “we moeten deze homo’s een lesje leren “.

De drie anderen namen een taxi, voegden zich bij de hoofdverdachte en troffen de twee slachtoffers rond het Damrak. Daar vonden de mishandelingen plaats: eerst aan de winkelzijde van het Damrak, daarna aan de zijde van de beurs van Berlage, en daarna weer aan de winkelzijde. Op camerabeelden is overduidelijk te zien dat de slachtoffers bewust worden achtervolgd door de daders. Ook is overduidelijk te zien dat de hoofddader bewust en hard naar het hoofd schopte. Met name door de achtervolging is er geen enkele twijfel dat er sprake was van een bewuste actie.
Een van de daders had ook een steen in zijn handen. Tijdens de zitting werd hem gevraagd waarom en tot verbazing van de aanwezigen beweerde hij dat hij die steen had opgeraapt om te voorkomen dat anderen ermee aan de haal zouden gaan. Op de video is niet duidelijk te zien of er wel of niet met die steen geslagen is. Maar de medische rapportage stelt onomwonden dat de verwondingen ontstaan zijn door het slaan met een hard voorwerp.

Mr. Smeets: “In de richtlijnen van het Openbaar Ministerie beschouwt men homofoob geweld ernstiger dan gewoon geweld. Homofoob en ook racistisch geweld is strafverzwarend gezien. En die strafverzwaring is niet misselijk: de standaard opslag hiervoor is 100%. “

Gay Panic Defense

De hoofddader verblufte iedereen door tijdens de rechtszitting te beweren dat de slachtoffers hem met verkrachting bedreigd hadden. De rechter reageerde direct en vroeg hem waarom hij daar nu pas mee was gekomen, immers tijdens de hele voortraject heeft de verdachte daar nooit iets over gezegd. Hij heeft sowieso helemaal niets gezegd, dus ook geen spijt betuigd of meegewerkt aan de opsporing, en dat maakt het natuurlijk nog merkwaardiger dat je helemaal aan het eind van de procedure opeens dit verweer op tafel legt. Politie en justitie kunnen dan niet meer nader feitenonderzoek doen naar deze bewering.

De hoofddader beweerde eerder in de zitting nog dat hij er spijt van had en dat hij niets tegen homo’s had. Dit standpunt viel natuurlijk helemaal in het water, want als je beweert met een homoseksuele verkrachting bedreigd te zijn en daardoor boos te zijn geworden lijkt de latere reactie wel degelijk met het homo-aspect te maken te hebben gehad. Ook is dan moeilijk te begrijpen dat de verdachte spijt heeft, het slachtoffer had het immers zelf uitgelokt. Deze redeneringen staat bekend als de Gay Panic Defense, en wordt vaak toegepast in dit soort gevallen. Meestal wordt die bedreiging verder niet onderbouwd met bewijs.
Mr. Smeets: “Als je de hele tijd gezwegen hebt, is het moeilijk aannemelijk te maken dat je ter zitting opeens spijt gekregen hebt. Waarom heb je dat dan niet eerder gezegd? En als je dan ook nog ter zitting met nieuwe beschuldigingen komt maakt dat in het algemeen geen indruk op een rechtbank. Zeker als er helemaal geen onderbouwing is.”

Een kwestie van genoeg bewijs

“Het is normaal dat als een verdachte echt spijt betuigt en ook meewerkt aan het onderzoek dat dat dan strafverminderend werkt. Bij zaken rond homofobie zie je bijna nooit een dergelijke spijtbetuiging: de verdachten komen meestal uit de straatcultuur en daar wordt toegeven gezien als een bewijs van zwakte.”

“In deze zaak is het homofobie aspect gelukkig niet onder de tafel geschoven. Ik heb vaak gezien dat dat wel gebeurde: men wil het dan eigenlijk niet serieus nemen en komt dan met de logisch lijkende redenering dat het homofobe aspect niet bewezen kan worden. Naar mijn mening geldt in deze zaken een soort omgekeerde bewijslast. Als een slachtoffer getuigt dat het om homofoob geweld ging, dan moeten we dat geloven, tenzij de verdachte aannemelijk kan maken dat het anders ligt. Een andere vergelijking als iemand met pijpenkrullen en een keppeltje mishandeld wordt, nemen we ook aan dat het om antisemitisch geweld gaat. Deze omdraaiing geldt mijns inziens vooral bij ernstige zaken; je kan het natuurlijk niet bij iedere gewone straatruzie toepassen.

Is er ook iets bekend over de voorgeschiedenis van de verdachten? Immers, zo’n zware mishandeling, waarbij je je vrienden belt om eens homo’s te gaan mishandelen, is gelukkig vrij uitzonderlijk?

Mr. Smeets: “Helaas niet: de verdachten hebben grotendeels gezwegen en niet meegewerkt aan persoonlijkheidsonderzoeken. Anders dan in België of de Verenigde Staten doen we hier geen apart onderzoek naar het karakter van de verdachte. In België noemt men dit een moraliteitsonderzoek, en in Amerika heb je Character Witnesses. We weten dus niet of ze al eerder door homofobie of gewelddadig gedrag waren opgevallen. “

“In het algemeen kun je stellen dat er meer gevallen van homofoob geweld zijn dan vroeger. Er wordt meer aangifte gedaan en ook de aandacht in de media is toegenomen er is ook meer weerstand vanuit de minderheden zelf. Je ziet dan ook een verandering bij politie en justitie. “

En wat vindt u van de houding van de pers, zowel de gewone als de LGBT-media?

“In deze zaak hebben de media er bovenop gezeten, met name De Telegraaf en het Parool. Wat betreft de gay media had ik eigenlijk wel wat meer aandacht verwacht, met name omdat dit zo’n ernstige zaak is. “

 

 

Reizende trans personen: verbeteringen mogelijk

28/11/17

Terwijl de nieuwe regering onnodige sekseregistratie af wil schaffen is je geslacht belangrijker dan ooit wanneer je via Schiphol het land wilt verlaten. De invoering van securityscans zijn daar debet aan. Schiphol heeft aangegeven samen met ons de reiservaring van trans personen te willen verbeteren.

COC Amsterdam en TNN vroegen trans personen naar hun ervaring met personeel en veiligheidschecks op Schiphol. Bijna één op de acht deelnemers aan de vragenlijst had een vervelende ervaring met veiligheidschecks. De securityscan werd ook negatiever beoordeeld dan het fouilleren.

Een veiligheidscheck werd vooral als vervelend ervaren wanneer een reiziger aangaf transgender te zijn of daar zomaar vragen of opmerkingen over kreeg. Een andere belangrijke reden voor een negatieve ervaring was dat het beveiligingspersoneel aan de reiziger geen keuze gaf over wie er zou fouilleren.

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een persoonlijk verhaal van een trans man die enige maanden geleden publiekelijk klaagde over hoe hij op Schiphol was bejegend. Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam, schrok na het lezen van het verhaal. “Ik beeldde me in wat een rare en respectloze situatie dit moet zijn geweest. In overleg met de persoon zelf en Transgender Netwerk Nederland besloten we te kijken of er meer van dit soort ervaringen zijn”, aldus Peter de Ruijter.

Schiphol reageerde vooraf positief op het plan om trans personen naar hun ervaringen te vragen en wil de resultaten van de vragenlijst ter harte nemen om de eigen beveiligingsorganisatie transgendervriendelijker te maken. De voorzitters van TNN en COC Amsterdam hebben de uitkomsten van het onderzoek recent besproken met vertegenwoordigers van Schiphol Security.
“De houding van Schiphol laat zien dat zij willen leren en de omgang met transgender reizigers willen verbeteren. Andere bedrijven kunnen daar een voorbeeld aan nemen”, aldus Brand Berghouwer voorzitter van Transgender Netwerk Nederland.

COC Amsterdam en Transgender Netwerk Nederland gaan met Schiphol Security verder in gesprek over de voortgang van verbeterpunten en gaan dit onderzoek eens in de 3 jaar herhalen.

Noord-Holland vijfde Regenboogprovincie van Nederland?

09/10/17

Noord-Holland moet net als de provincies Drenthe, Gelderland, Groningen en Flevoland een trotse Regenboogprovincie worden. GroenLinks heeft daartoe vorige week een initiatiefvoorstel ingediend. Het uitroepen van Noord-Holland als Regenboogprovincie moet duidelijk maken dat de provincie zich sterk maakt voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseks, queers en anderen. (LHBTIQ+’s).

Er valt in Nederland, en dus ook in Noord-Holland, helaas nog heel wat te winnen op het gebied van sociale acceptie van LHBTIQ+’s. Uit onderzoek blijkt dat ´homo´ nog steeds het populairste scheldwoord is, LHBTIQ+’ers zich in de afgelopen jaren niet veiliger zijn gaan voelen en het aantal meldingen van fysiek en verbaal geweld tegen hen de laatste jaren toeneemt.

Lees het initiatiefvoorstel van GroenLinks

Veelbesproken Amsterdam Rainbow Dress in collectie Amsterdam Museum

27/07/17

De Amsterdam Rainbow Dress Foundation en COC Amsterdam en Omstreken doneren op woensdag 2 augustus de Amsterdam Rainbow Dress aan het Amsterdam Museum. In de zestien meter lange jurk zijn 75 nationale vlaggen verwerkt van landen waar LHBTI+ nog steeds in het strafrecht is opgenomen. De top van de Amsterdam Rainbow Dress is gemaakt van de Amsterdamse vlag. Hiermee wordt onderstreept dat Amsterdam open blijft staan voor LHBTI+ -vluchtelingen. De jurk wordt door de gift opgenomen in de collectie van Amsterdam Museum en zal als levend kunstwerk de wereld blijven rondreizen en zo aandacht vragen voor LHBTI+ -vluchtelingen en -rechten in de wereld.

Judikje Kiers, directeur Amsterdam Museum: “We kijken ernaar uit deze beroemde jurk in onze collectie te mogen tonen. De Amsterdam Rainbow Dress heeft een belangrijke en helaas nog steeds relevante boodschap.”

Mattijs van Bergen, één van de vier initiatiefnemers van de Amsterdam Rainbow Dress: “De jurk onderstreept de kracht van beeldende kunst om problematische onderwerpen toegankelijk en bespreekbaar te maken. De stichting stimuleert bewustwording omtrent de wereldwijde situatie van anti-LHBTI+ wetgeving en de gevolgen daarvan. De jurk blijft reizen om aandacht te vragen voor deze problematiek. De Amsterdam Rainbow Dress Foundation is beretrots dat de jurk onderdeel uit gaat maken van de collectie van het Amsterdam Museum en als zodanig haar boodschap van openheid en inclusie nog eens extra onderstreept.”

COC Amsterdam is trots op deze vervolgstap. “We kijken uit naar het vervolg van dit project om gemeenschappen lokaal en internationaal te activeren en LHBTI+ -vluchtelingen te empoweren”, aldus Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam.

Op woensdag 2 augustus worden tijdens COC’s Shakespeare Club een ceremonie en activiteiten voor LHBTI+ -vluchtelingen rondom de Amsterdam Rainbow Dress georganiseerd. Tijdens de ceremonie zal wethouder Diversiteit Simone Kukenheim de iconische Amsterdam Rainbow Dress als gift aan de stad Amsterdam in ontvangst nemen. Model Valentijn de Hingh zal de Amsterdam Rainbow Dress showen. De Amsterdam Rainbow Dress is van 2 t/m 4 augustus gratis te bezichtigen in de Amsterdam Galerij.

De Amsterdam Rainbow Dress is ontstaan in samenwerking met vrijwilligers van COC Amsterdam en de vier initiatiefnemers Arnout van Krimpen, Jochem Kaan, Oeri van Woezik en Mattijs van Bergen.

COC’s Shakespeare Club vindt net als in 2016 plaats in het Amsterdam Museum in de Amsterdam Pride Week van 31 juli tot en met 5 augustus. Kijk voor meer informatie en het programma op de website van het Amsterdam Museum

Over Amsterdam Museum
Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad, over toen, nu en straks. Vier kernwaarden -ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap – kenmerken de identiteit van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en gekoppeld aan heden en toekomst. Het museum ziet het als zijn maatschappelijke taak om het verhaal van Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de BankGiro Loterij en de Gemeente Amsterdam.

Over Amsterdam Rainbow Dress Foundation
De Amsterdam Rainbow Dress is een levend, reizend kunstwerk met als missie om bewustwording te stimuleren omtrent wereldwijde anti-LHBTI+ wetgeving en de situatie van LHBTI+ vluchtelingen. Amsterdam als veilige haven, ook voor LHBTI+ vluchtelingen, is niet vanzelfsprekend. De Dress roept op tot openheid en inclusie, moedigt aan om (verworven) vrijheden te delen en te verdedigen; zowel in Amsterdam als de rest van de wereld. Als één van de landen die vertegenwoordigt zijn in de Amsterdam Rainbow Dress de anti-LHBTI+ wetgeving schrapt, zal desbetreffende vlag worden vervangen door een regenboogvlag en zal de jurk stukje bij beetje veranderen in één grote regenboog.

De Amsterdam Rainbow Dress Foundation draagt met de inzet van vrijwilligers zorg voor het bewaken en verspreiden van de boodschap, het ontwikkelen en uitvoeren van gerelateerde projecten en missies, het beheren van fondsenwerving en donaties en het rondreizen van de jurk. Zij zal dit blijven doen tot de boodschap irrelevant is geworden.

Over COC Amsterdam
COC Amsterdam maakt zich sterk voor emancipatie op het gebied van seksuele oriëntatie, gender identiteit en expressie en sekse kenmerken in de regio Amsterdam. Om dat te bereiken, maakt COC Amsterdam de LHBTI+ gemeenschap vooral op een positieve manier zichtbaar. Dit is de eerste stap in het bevorderen van sociale acceptatie daar waar dit nodig is. We doen dat als vereniging van 1900 leden en 170 actieve en professionele vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich bijvoorbeeld in als stadscoördinatoren, onderzoekers, bestuurders en voorlichters. Daar zijn we trots op! Het werkgebied van COC Amsterdam bestaat uit de volgende gemeentes: Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn en Waterland.

Onderzoek naar ervaringen transgenders op vliegvelden

10/07/17

Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Amsterdam willen beter inzicht krijgen in de ervaringen van transgender personen met beveiligingschecks en -personeel op Schiphol en andere luchthavens. Dit naar aanleiding van een nare ervaring op het gebied van bejegening die recentelijk in de media is verschenen.

Transgenders worden daarom gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen en zo ervaringen te delen.

Over de uitkomsten van deze inventarisatie gaan TNN en COC Amsterdam in gesprek met een vertegenwoordiging van luchthaven Schiphol.

Homo’s zwaar mishandeld op Damrak

19/06/17

In de nacht van zaterdag 17 juni op zondag 18 juni zijn twee mannen zwaar mishandeld op het Damrak in Amsterdam. De twee werden door een groepje van vier mannen belaagd. De politie gaat voorlopig uit van anti-LHBTI+ gerelateerd geweld.

De twee mannen zijn in het ziekenhuis behandeld voor hun verwondingen. De politie laat weten de zaak in onderzoek te hebben. Beeldmateriaal van verschillende camera’s op de Dam en op het Damrak is veiliggesteld.

“Het zal je maar overkomen dat je nietsvermoedend met een vriend over straat loopt en je in elkaar wordt geramd, vreselijk te horen dit. Ik wens de beide mannen en hun dierbaren veel sterkte in de verwerking van dit drama”, aldus Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam.

COC Amsterdam gaat op korte termijn in gesprek met de Politie om te kijken wat er extra gedaan kan worden om anti-LHBTI+ gerelateerd geweld effectiever aan te pakken.

Café Oké: help ons bij onze uitbreiding

07/03/17

Al jaren is Café Oké een van de zogenaamde doelgroepactiviteiten van het COC Amsterdam. Café Oké is voor en door LHBTI’s met een verstandelijke beperking. Je kunt er jezelf zijn, gelijkgestemden ontmoeten en natuurlijk gewoon gezellig onder elkaar zijn.

In de eigen omgeving ben je vaak een buitenbeentje, maar ook in de ‘gewone’ gelegenheden voor LHBTI’s voel je je niet altijd op je plaats. Daarom is de derde zondag van de maand voor veel bezoekers van Café Oké erg belangrijk. 

Om Café Oké en alle andere activiteiten te bekostigen is COC Amsterdam onder andere afhankelijk van lidmaatschapsgelden en giften, en omdat er de afgelopen periode weer meer behoefte is gebleken aan doelgroepactiviteiten moeten we meer met minder doen. Voor Café Oké kan dit betekenen dat we minder ruimte hebben om iets extra’s zoals een bingo of een rondvaart te organiseren. De activiteiten kosten jaarlijks ongeveer 3000 euro, dat is dan ook bedrag waar we naar streven. Dus, de vraag aan onze gemeenschap is: help ons dit jaar de activiteiten van Café Oké mogelijk te maken!

Hier kun je zonder moeite een donatie doen, die je van de belasting kunt aftrekken. Ook op de Facebookpagina van COC Amsterdam komt een doorverwijzing. We hopen zo op meer betrokkenheid van ons publiek bij Café Oké, en meer mogelijkheden voor de deelnemers. Deze crowdfunding is voor ons een nieuwe methode en we hopen van harte dat jullie als bezoekers van de site en de Facebookpagina een handje zullen helpen! 

COC Route Roze Filmdagen 2017

03/03/17

Vanaf donderdag 9 maart tot en met zondag 19 maart is Het Ketelhuis de place to be voor een zeer divers aanbod aan LHBTQ-films tijdens de 20e editie van de Roze Filmdagen. Ook bij deze jubileumeditie is er een COC filmroute. Dit jaar is het thema ‘Rainbowfamilies’. Wij belden met Ben Hassing die sinds een paar jaar namens COC Amsterdam helpt met het coördineren en uitzoeken van deze route én met het regelen van de speciale COC-voorstelling.

“We hebben voor dit thema gekozen omdat het heel actueel is en hebben het aangevuld met lange en korte films en documentaires over hoe er in andere landen en werelddelen mee omgegaan wordt”, legt Ben uit. “Er zijn binnen de LHBTQ-gemeenschap best veel mensen die met het idee spelen om een gezin te stichten in welke vorm dan ook. Dan is het belangrijk dat je weet in wat voor soort situaties je terecht kunt komen en wat je rechten zijn. De Nederlandse documentaire Het Zaad en de 11 Eitjes die aansluitend op onze openingsfilm wordt vertoond, geeft de actuele stand van zaken in Nederland weer.”

De openingsfilm van de COC route is dit jaar ‘A Holy Mess’, een film waarin de traditionele families van een homostel tijdens de feestdagen worden verrast met de mededeling dat er gezinsuitbreiding op komst is. Deze film is op vrijdag 10 maart exclusief en gratis te zien voor COC leden en vrijwilligers (aanmelden kan nog tot maandag 6 maart zolang er plaats is!) Ben: “Het is een luchtige komedie over een serieus onderwerp dat gelinkt is aan de COC filmroute. Het is bovendien een leuke gelegenheid om elkaar te zien, een drankje te doen en na te praten over de film.”  Over de vraag welke film hem in de afgelopen jaren het meeste is bijgebleven hoeft hij niet lang na te denken. “Dat is absoluut de openingsfilm van de COC route van twee jaar geleden. Ik had die film zelf nog niet gezien en de film opende met een best wel heftige seksscène. Ik had geen idee of dat de hele film zo door zou gaan maar gelukkig viel het mee.”

Voor verdere filmtips verwijst Ben naar de site en de filmkrant van de Roze Filmdagen. Zijn persoonlijke tip is (naast onze openingsfilm) de documentaire ‘Het Zaad en de 11 eitjes’ die vrijdag 10 maart aansluitend te zien is aan de COC-openingsfilm. “Een verslag van de lange weg tussen hoop en teleurstelling van een homostel met een kinderwens. Aansluitend aan deze première is er namelijk een Q&A en paneldiscussie met de makers van de documentaire.”

Start ontmoetingscafé voor mensen met autisme

01/03/17

COC Amsterdam organiseert vanaf 4 maart op elke eerste zaterdag van de maand vanaf 19.00 uur een ontmoetingscafé voor LHBTI’s met autisme: Ontmoetingscafé AutiRoze.

Een ontmoetingscafé is voor mensen met autisme erg belangrijk: zij hebben vaker een kleiner netwerk en kunnen niet teveel prikkels verdragen die er vaak wel zijn in standaard uitgaansgelegenheden of bij LHBTI-evenementen. Daarnaast moeten zij dubbel uit de kast komen. Vanwege hun autisme worden ze niet geloofd, niet serieus genomen of is het moeilijk bespreekbaar. Ontmoetingscafé AutiRoze houdt met deze behoefte rekening en biedt mensen met autisme uit de LHBTI-gemeenschap een veilige en prettige plek.

Oprichters in Amsterdam
Ontmoetingscafé’s voor LHBTI’s met autisme bestaan al in bijv. Utrecht en Eindhoven, maar nog niet in Amsterdam. In Utrecht loopt het AutiRoze-ontmoetingscafé goed en wordt daar ook door mensen uit Amsterdam bezocht. Daardoor kwamen twee bezoekers uit Amsterdam, Erik en Matthias, op het idee om AutiRoze op te richten in Amsterdam.

Samen met de oprichter van AutiRoze, Ivan, en met gastheer Johan starten zij AutiRoze Amsterdam. De eerste ideeën volgen het format van Utrecht, maar na verloop van tijd wordt ook samen met de bezoekers gekeken naar de invullingen van de bijeenkomsten. Mogelijke activiteiten zijn lezingen, films kijken en wat er verder nog bedacht wordt.

Voor wie is AutiRoze bedoeld?
Iedereen is welkom, maar AutiRoze is primair voor LHBTI-volwassenen met autisme die gemiddeld of hoog functioneren. Het gaat dan zowel om mensen die een officiële diagnose hebben, als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben. De activiteiten zijn ingericht op mensen die zelfstandig kunnen functioneren. De eerste keer mag je een begeleider meenemen, maar liever niet steeds.

Waar en wanneer
Elke eerste zaterdag van de maand organiseert COC Amsterdam van 19.00 tot 23.00 uur het ontmoetingscafé AutiRozeop de Stadhouderskade 89 te Amsterdam. Meer informatie is te vinden op de website.