Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2016: EuroPride in Amsterdam
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

COC Amsterdam gaat de stadsdelen in

12 juni 2013 -

Homo-vlagAMSTERDAM, 12 juni 2013 – COC Amsterdam gaat de stadsdelen, wijken en straten in. Op deze manier biedt dé vertegenwoordiger van alle lesbiennes, homo-, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) in Amsterdam een duurzaam platform aan alle voor de roze gemeenschap belangrijke onderwerpen.

Visie
COC Amsterdam meent dat het zijn voelsprieten moet uitstrekken naar de leef- en woonomgeving van alle LHBT’ers in onze stad. Een prettige leef- en woonomgeving voor LHBT’ers betekent dat stadsdelen, wijken en uiteindelijk elke straat in Amsterdam LHBT-vriendelijk zal zijn. Vanuit deze gedachte gaat COC Amsterdam zich decentraal, stadsdeelgericht organiseren.

Kernwaarden
Met deze nieuwe richting geeft COC Amsterdam concreet invulling aan de vier kernwaarden die de organisatie voor zichzelf heeft vastgesteld: VerbindendKrachtigZichtbaar en Initiatiefrijk. Deze kernwaarden zijn de grondbeginselen, de basisprincipes in het handelen en naar buiten treden van COC Amsterdam. Bestaande en nieuwe activiteiten en projecten worden aan de kernwaarden getoetst. Van het bestuur en actieve vrijwilligers wordt verwacht, dat zij zich in de kernwaarden herkennen en deze onderschrijven.

Organisatie
Om invulling te geven aan de geformuleerde doelstellingen past COC Amsterdam zijn verenigingsstructuur aan. De oude situatie van een projectorganisatie met betaalde krachten is verleden tijd. Vanaf juni 2013 is het COC Amsterdam omgevormd tot een vrijwel volledige vrijwilligersorganisatie die – waar nodig – professionele ondersteuning inkoopt op projectbasis. Het COC Amsterdam ontwikkelt momenteel een duidelijk vrijwilligersbeleid waar functieprofielen, verwachtingen en plichten helder zijn geformuleerd.

Voor wat betreft een aantal speciale groepen en activiteiten geldt, dat centrale organisatie het beste op zijn plaats is; dit geldt voor Voorlichting, Wereld café, de Seniorengroep, Café Oké, Jong & Out en Business Pride.

Werkgroepen
Bedoeling is om stadsdeelgewijs werkgroepen op te zetten die activiteiten faciliteren, ontwikkelen en uitvoeren, gericht op vergroting en versterking van LHBT-vriendelijke stadsdelen, wijken en straten. We spelen per stadsdeel, wijk of straat in op de situatie ter plekke en zoeken aansluiting bij de daar levende wensen en behoeften. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere LHBT-organisaties en met overheid en semi-overheidsorganisaties. Maar ook met onderwijsinstellingen, met ondernemersverenigingen en zelforganisaties.

Uiteindelijk is het ons doel dat ieder stadsdeel een werkgroep heeft bestaande uit minimaal 3 COC vrijwilligers. Deze werkgroep heeft toegang tot netwerken op het gebied van politiek, veiligheid, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, jongerenwerk, onderwijs en recreatie. Taak van de werkgroep is om vanuit inventarisatie en samenwerking een activiteitenplan voor het stadsdeel te ontwikkelen met als uiteindelijke doelen: vergroting van de sociale acceptatie van LHBT-leefstijlen en verankering van de LHBT-agenda in elk stadsdeel.

Stadsdeel coördinatoren
Het bestuur van COC Amsterdam start daarom vandaag ook met de zoektocht naar stadsdeel coördinatoren die in samenspraak met het bestuur, maar met grote zelfstandigheid en vrijheid van handelen, vorm geven aan de stadsdeelgerichte aanpak.

Meer informatie kun je hier vinden.

Keurmerk
Als onderdeel van de aanpak om de stadsdelen in te gaan wil COC Amsterdam een keurmerk ontwikkelen, dat het LHBT-vriendelijke karakter van een straat/wijk/stadsdeel uitdraagt en/of symboliseert. Het plan is om in 2014 de eerste Keurmerken uit te reiken.

Categorie:
COC Amsterdam e.o., Jongeren, Oproepen, Senioren
Tags:
, , , , , , , , , ,