Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2016: EuroPride in Amsterdam

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

COC Amsterdam roept op tot maatschappelijke actie

31 januari 2018 -

COC Amsterdam en omstreken presenteert vandaag haar Maatschappelijke Agenda 2018-2022. In het afgelopen half jaar hebben bestuur, vrijwilligers en leden met elkaar gesproken over welke thema’s in ons werk van belang zijn, en waarop verbetering nodig is. Hierbij hebben we met name de thema’s benoemd die nauw aansluiten bij het werk dat wij doen en waarin wij zelf ook een rol (kunnen) hebben.  

In de periode 2018-2022 vragen wij op 6 thema’s maatschappelijke actie van politiek, maatschappelijke partners en de LHBTIQ+ gemeenschap. Laten we het verschil maken en Samen Doen!

Allereerst pleit COC Amsterdam voor actie gericht op een betere ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. De overheid vraagt een steeds grotere betrokkenheid van burgers maar laat veel steken vallen in het ondersteunen van het aanwezige ‘maatschappelijke kapitaal’. Structurele ondersteuning en deskundigheidsontwikkeling resulteert in meer gemotiveerde vrijwilligers die zich willen (blijven) inzetten voor de stad en haar bewoners.

Ten tweede is concrete actie nodig in het bevorderen van veiligheid en het veiligheidsgevoel van LHBTIQ+ personen. Maatschappelijke verharding uit zich in een toenemend gevoel van onveiligheid op straat, met name onder LHBTIQ+ personen die niet of gedeeltelijk voldoen aan het normatieve man of vrouw-beeld. Het bevorderen en borgen van brede maatschappelijke inclusiviteit en wederzijds respect sluit hier nauw op aan. De samenleving in de regio Amsterdam is constant in beweging en zeer divers. De LHBTIQ+ gemeenschap heeft in onze stad en regio een heldere positie en stem naast die van vele andere, soms overlappende, groepen. Toch worden tussen verschillende groepen soms conclusies getrokken en verwijten gemaakt op basis van het enkele feit dat men zich met een bepaalde groep of groepen identificeert. Publiek debat en ontmoeting tussen verschillende mensen is nodig om wederzijds begrip en respect te kweken.

Voorts pleit COC Amsterdam voor het bevorderen en borgen van structurele aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorginstellingen en op scholen. Het ondersteunen en uitvoeren van seksuele en gender diversiteitsbeleid is nog te vaak afhankelijk van individuen en goede wil. Dat is heel belangrijk maar onvoldoende om aandacht voor seksuele en gender diversiteit in deze instellingen te borgen.

Onder verschillende groepen LHBTIQ+ personen is er grote behoefte aan mogelijkheden voor het vergroten van zelfbeschikking en empowerment. Er is een veelheid aan initiatieven ontstaan, die vaak – noodgedwongen – het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Deze initiatieven hebben grote behoefte aan plekken om samen te komen en samen te werken. Zelfbeschikking en -ontplooiing zijn essentieel in persoonlijke identiteitsvorming, juist als het ontbreekt aan herkenbare maatschappelijke rolmodellen. COC Amsterdam pleit voor een integrale visie – gemeentelijk en provinciaal –, die voorkomt dat initiatieven geïsoleerd (blijven) opereren en niet met elkaar verbonden (kunnen) worden omdat capaciteit en middelen beperkt zijn of volledig ontbreken.

Tot slot, Zorg- & Welzijnsinstanties zijn niet altijd even toegankelijk en inclusief voor LHBTIQ+ personen. Veelal is niet duidelijk waar specifieke, passende zorg geleverd kan worden, als deze al aanwezig is. Denk hierbij aan mensen die zitten met vragen rondom seksuele en gender diversiteit, vaak ook gekoppeld aan vraagstukken rondom geloof en culturele achtergrond, en specifieke zorg behoefte van Transgender personen of HIV+ mensen. Verder vraagt eenzaamheid en dakloosheid onder LHBTIQ+ personen specifieke aandacht. Het ontbreekt aan een goede koppeling tussen welzijnsinitiatieven en zorgverlening.

Met de bovenstaande maatschappelijke actiepunten geven we nadere invulling en richting aan ons streven naar een inclusieve samenleving in de regio Amsterdam. Een regio Amsterdam waar iedereen zijn eigen talenten en eigenschappen ten volste kan ontwikkelen en inzetten.

We nodigen mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap en onze bondgenoten nadrukkelijk uit om zich bij ons te melden als zij mee willen helpen aan deze maatschappelijke agenda.

Over COC Amsterdam en omstreken

COC Amsterdam en omstreken richt zich op persoonlijke empowerment, verbinding en mobilisatie rondom seksuele oriëntatie, gender identiteit & expressie en sekse kenmerken, door ons samengevat in de term ‘seksuele en genderdiversiteit’. COC Amsterdam is onderdeel van een brede maatschappelijke beweging waar verandering vooral voortkomt uit (gezamenlijk) doen. Binnen COC Amsterdam staan eigen initiatief, motivatie en respect voor elkaar centraal. Onze kernwaarden zijn: initiatiefrijk, zichtbaar, samen en geaard. COC Amsterdam en omstreken is een vereniging van plm. 1900 leden en 150 vrijwilligers. COC Amsterdam en omstreken en is actief in de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn en Waterland.

Categorie:
COC Amsterdam e.o.
Tags:
, , , , , ,