Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2016: EuroPride in Amsterdam
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Nieuw bestuur gekozen op ALV!

21 december 2018 -

Vorige week, 13 december, was weer de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), dit keer in het Lloyd Hotel. Er stond veel op de agenda.

Zoals gewoonlijk begon de vergadering met de opening, het vaststellen van de notulen en het puntje mededelingen en actualiteiten. Hoogtepunt was natuurlijk de samenwerkingsovereenkomst met Vondel Hotels en vastgoedeigenaar DVM aan de Rozenstraat. Lees er meer over in ons artikel.

Het volgende punt op de agenda was de bespreking van het jaarplan voor 2019. Een aantal leden stelde vragen en daarna was het woord aan onze penningmeester Dymfke van Lanen om de nieuwe jaarbegroting te presenteren. Deze documenten vind je ook op onze site.

Nadat de leden beide stukken hadden goedgekeurd, was het tijd voor de verkiezingen. Drie aspirant-bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een nieuw algemeen bestuurslid stelden zich verkiesbaar. Iedere kandidaat stelde zichzelf voor en lichtte alvast wat van zijn/haar toekomstplannen uit. De officiële introductie en voordracht is hier te lezen. Daarnaast werd er gestemd over de herbenoeming van bestuurslid Bouko Bakker en de benoeming van de nieuwe Kas Controle Commissie. Er werd even een pauze ingelast om de stemmen te tellen en de aanwezigen konden even bijpraten.

Na het korte intermezzo werd de uitslag onthuld:

  • (1) Vanny Reyes in de functie van voorzitter;
  • (2) Freek Klijzing in de functie van secretaris;
  • (3) Naomie Pieter in de functie van algemeen bestuurslid met de portefeuilles Belangenbehartiging, Veiligheid en Voorlichting;
  • (4) Bouko Bakker in de functie van algemeen bestuurslid, portefeuilles Ontmoeting, Empowerment en Welzijn (2e termijn);
  • (5) Joram van Gelder en Pieter Brokx als leden van de Kas Controle Commissie 2019.

Het nieuwe bestuur werd met een applaus onthaald!

Daarna was het tijd om stil te staan bij het vertrek van Peter de Ruijter, die aftrad na een periode van 6 jaar als bestuurslid van de (lid-)vereniging, waarvan 4 jaar als voorzitter. Voor zijn laatste ALV blikte hij terug op de transformatie van COC Amsterdam naar een vrijwilligersorganisatie en de groei die hij mee heeft gemaakt. Ook benoemde hij een aantal mijlpalen: de jaarlijkse Shakespeare Club tijdens Pride Amsterdam, het Regenboogstembusakkoord en natuurlijk de samenwerkingsovereenkomst met Vondel Hotels en DVM. Als laatste sprak hij de aanwezigen toe over het werk dat COC Amsterdam nog te wachten staat en zei over diens rol in de maatschappelijke discussie: “Voer die discussie níet op Facebook of Twitter; ga vooral op zoek naar menselijk contact, ga met elkaar in gesprek. Ik hoop ook dat in de vervolgstappen van het COC we meer elkaar kunnen vinden en meer momenten kunnen creëren om mensen elkaar tegen te laten komen in het hele diversiteitsspectrum die we in de maatschappij hebben.”

Er volgde een minuut lang applaus en het nieuwe bestuur gaf hem een afscheidsboeket.

Tot slot was de rondvraag waarna de aanwezigen naar de bar gingen om met een borrel terug te blikken op het afgelopen jaar en de avond gezellig af te sluiten.


Categorie:
COC Amsterdam e.o.
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,