Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2016: EuroPride in Amsterdam
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Verslag eerste bijeenkomst AutiRoze Amsterdam

14 maart 2017 -

Op zaterdagavond 4 maart 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats van AutiRoze Amsterdam. Er waren circa twintig mensen aanwezig uit Amsterdam en andere steden. We startten om 19.00 uur en gingen om 23.00 uur voldaan huiswaarts na een welbestede avond. We kijken ernaar uit dat deze een succesvol vervolg zal kennen.

Door Erik Swierstra

Van Dom naar Dam

In Utrecht heeft Ivan in 2015 het initiatief genomen om binnen COC Midden Nederland een werkgroep AutiRoze op te zetten. Deze organiseert in Utrecht al meer dan een jaar met succes maandelijks bijeenkomsten waar ook mensen van elders op afkomen.

Bij een bezoek aan een avond in Utrecht kwam bij mij de vraag op: waarom hebben wij dit niet in Amsterdam? Daar is ongetwijfeld ook vraag naar. Inmiddels is gebleken dat ook in andere steden mensen met AutiRoze zijn begonnen, waaronder begin 2017 in Arnhem en in Eindhoven.

In augustus 2016 hebben Ivan, Matthias en Erik in Amsterdam overlegd over het opstarten van AutiRoze Amsterdam. Vervolgens is contact gelegd met het bestuur van COC Amsterdam, dat later dat jaar haar medewerking verleende en ook een bedrag op de begroting voor 2017 zette voor de organisatie hiervan.

In januari hebben Bouko (namens bestuur COC Amsterdam), Matthias en Erik (initiatiefnemers AutiRoze Amsterdam) samen besproken wat we wilden gaan doen. In februari sloot Johan zich aan bij onze werkgroep AutiRoze Amsterdam. Hij nam de rol van ‘gastheer’ op zich.

Besloten werd om de formule uit Utrecht als uitgangspunt te nemen, zodat we niet het wiel opnieuw hoefden uit te vinden. Zo kwamen we ertoe om in het jaar 2017 vanaf 4 maart iedere eerste zaterdagavond in de maand bij het COC Amsterdam, ten huize van het DOC aan de Stadhouderskade 89, een ontmoetingscafé te houden.

Via Facebook en COC Amsterdam hebben we de aankondiging hiervan de wereld ingestuurd en dit leverde op de eerste avond een opkomst van circa twintig bezoekers. Ivan uit Utrecht was er ook, hij nam onder andere een Regenboogvlag mee met daarop de tekst ‘Autisme is ook diversiteit’.

Blauw in plaats van roze

Omstreeks acht uur hadden we een ‘officieel startmoment’. De voorzitter van COC Amsterdam was ook gekomen om een welkomstwoord te spreken, waarna door Matthias en Erik symbolisch twee puzzelstukken, een blauwe en een in regenboogkleuren, aan elkaar werden geklonken. Deze waren door Johan vakkundig in elkaar geknutseld.

Vervolgens hebben we toegelicht wat de betekenis hiervan is. De regenboog staat voor diversiteit binnen de LHBT-kringen. Blauw is de symboolkleur die in autismekringen regelmatig wordt gebezigd, zoals roze in homokringen. Het blauw wordt in Amerika ook wel als stigmatiserend ervaren, daarom gebruiken wij het als een geuzenkleur.

De symboliek van de puzzelstukken hebben we ook uitgelegd. Een puzzelstuk staat voor het engelse woord ‘puzzled’, te vertalen met ‘bevreemd’ of ‘verbijsterd’. Ook door mensen met autisme wordt het leven als één grote puzzel ervaren. Er zijn natuurlijk hele discussies op internet over wat het nu precies betekent, een eenduidige betekenis is er niet, net zoals dat is met autisme. De diversiteit en de beleving hiervan is net zo groot als onder de LHBT-ers.

Wordt vervolgd…

Er is nog veel onbekendheid met en er zijn ook nogal wat vooroordelen over autisme, zoals dat (vroeger) ook was, en gedeeltelijk nog steeds is, ten aanzien van LHBT-ers. Een van onze doelen is het tegengaan van stigmatisering en een positieve identiteit benadrukken. Door elkaar te ontmoeten en onze kwaliteiten uit te dragen bevorderen we ook de emancipatie van de mensen die hier bij betrokken zijn.

Doel van onze AutiRoze-bijeenkomsten is naast het hebben van gezellige avonden met mensen waarmee je je kunt identificeren, ook het versterken van onze netwerken met mensen die zich herkennen in het hebben kenmerken van autisme en zich identificeren met de LHBT-gemeenschap.

Voel je daartoe aangesproken, dan ben je welkom op onze volgende maandelijkse bijeenkomsten op de eerste zaterdag van de maand, van 19.00 tot 23.00 uur.

Categorie:
COC Amsterdam e.o.
Tags:
, , , ,