Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2016: EuroPride in Amsterdam
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

‘Bruggen slaan binnen de LHBT gemeenschap maar ook daarbuiten’

21 december 2016 -

In september bezocht onze voorzitter Peter de Ruijter tijdens vakantie het LGBT Community Center in San Diego en sprak hij met een aantal mensen van de Stonewall Citizen’s Patrol. Benieuwd naar zijn ervaringen vroegen wij Peter naar de overeenkomsten en verschillen tussen de LGBT community in San Diego en Amsterdam.
Door Judith Snijders

‘Ik was nieuwsgierig naar het LGBT Community Center en de activiteiten van Stonewall Citizen’s Patrol. De penningmeester van COC Amsterdam, Dymfke van Lanen, heeft een tijd in San Diego gewoond en bracht ons in contact met elkaar. Ik vind het fantastisch dat ik de gelegenheid had om met deze mensen te spreken over de uitdagingen in hun werk, hun maatschappelijke context, en wat zij concreet doen om de situatie van LHBT+’s te verbeteren. Het geeft me een waardevol perspectief op onze eigen gemeenschap in Amsterdam en de rol die COC Amsterdam hierin speelt. Het LGBT Community Center is na Manhattan en Los Angeles het grootste LGBT Community Center in de Verenigde Staten’, vertelt Peter. ‘ Ze hebben 50 mensen in dienst en daarnaast nog ongeveer 1000 vrijwilligers. Hun activiteiten worden via stedelijke, staat en landelijke programma’s gefinancierd, maar ook door private donaties.’

‘Ik heb bij ‘The Center’ gesproken met Benny Cartwright, Director of Community Outreach. We hebben het gehad over hoe ze verbinding maken met organisaties die op andere fronten van mensenrechten actief zijn. Daar zijn ze heel bewust mee bezig, ze steken er veel tijd in. Wat ze bijvoorbeeld gezamenlijk doen is minderheden, waaronder de LGBT-gemeenschap, oproepen om te  stemmen tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen. Het gaat echt over community opbouw. In Amerika is het sociale vangnet heel anders opgezet dan in Nederland. Daardoor zijn de faciliteiten die ‘The Center’ biedt breder ingestoken. Er zijn bijvoorbeeld ook workshops solliciteren en er is een computerruimte die mensen kunnen gebruiken om online naar banen te zoeken. Voor allerlei doelgroepen zijn er activiteiten zoals gymnastiek en danslessen voor ouderen maar ook activiteiten voor jongeren, latino’s, transgenders.´

´HIV en aids begeleiding & preventie is ook onderdeel van ‘The Center’. In Nederland ligt dat bij oa. de HIV Vereniging, SOA Aids Nederland en de GGD. The Center heeft ook een PrEP programma waar mensen worden begeleid door een PrEP coördinator. Mensen die deelnemen aan het programma doen één keer per kwartaal een soa-test. Hun ervaring tot nu toe is dat het gebruik van PrEP niet leidt tot een toename van andere typen soa’s.

Stonewall Citizens’ Patrol
‘De tweede ontmoeting die ik heb gehad was met een groep trekkers van de Stonewall Citizens’ Patrol, Victor Lopez, Don Mitchell, Sean Redemond en Karen Stone. De groep vrijwilligers is in 2006 gestart nadat er een man met een honkbalknuppel in elkaar geslagen was. De mensen van deze ‘buurtwacht’ patrouilleren en zijn zichtbaar in Hillcrest, de ‘gayborhood’ van San Diego en in twee aangrenzende wijken, University Heights en North Park. Wanneer ze getuige zijn van geweld grijpen ze zelf niet in maar bellen de politie. Ze zijn getraind in het verlenen van eerste hulp. De Stonewall Citizens’ Patrol streeft drie doelen na; awareness, educatie en patrouilleren. Dat bereiken ze door veel aan bewustwording binnen de gemeenschap zelf te doen door het geven van voorlichting. Hierbij delen ze ook van die ‘alarmfluitjes’ uit. Bijna iedere avond en vooral in het weekend gaan ze de straat op omdat er relatief veel gebeurd rondom het uitgaan. Er is een goede samenwerking en vertrouwen met de San Diego Police Department en het aantal incidenten is significant afgenomen dankzij hun werk.’

Veiligheid in Amsterdam
Ook in Amsterdam zijn LHBT+’s slachtoffer van geweldsincidenten. Een soortgelijke LHBT-buurtwacht als in San Diego om de veiligheid te vergroten ziet Peter praktisch niet zo snel ontstaan. ‘In Amsterdam kennen we geen zogenaamde ‘gayborhoods’, dus de vraag zou dan zijn, waar ga je dan patrouilleren? Andersom geredeneerd zijn er natuurlijk al wel reguliere buurtwachten in Amsterdam, met als doel om de sociale veiligheid te vergroten. Ik zou deze vergelijken met het initiatief in San Diego. Verder zie je wel kleine initiatieven binnen de LHBT gemeenschap, waar men met WhatsApp groepen contact met elkaar onderhoudt als buren.’

‘COC Amsterdam werkt samen met Roze in Blauw, het OM en het Meldpunt Discriminatie om ervoor te zorgen dat beleid wordt geformuleerd en dat er door de verantwoordelijke partijen ook daadwerkelijke actie wordt ondernomen en er ondersteuning voor slachtoffers is. Dat doen we onder andere door het delen van de resultaten uit het buurtveiligheidsonderzoek van het Amsterdam Pink Panel, waarin het veiligheidsgevoel van LHBT+’s op jaarlijkse basis wordt gepeild. Op dit moment hebben we geen vrijwilligers die zich specifiek met het slachtoffer van LHBT-gerelateerd geweld bezighouden. We zijn overigens wel aan het kijken of hier behoefte aan is en hoe deze ondersteuning er dan concreet uit zou kunnen zien. Stonewall Citizen’s Patrol richt zich vooral op zichtbaarheid en preventie vooraf en niet zozeer op nazorg en begeleiding.’

Sociale emancipatie
‘Wanneer je naar Amerikaanse maatschappij kijkt dan is de LHBT gemeenschap qua mobilisatie en activisme goed georganiseerd. Er is een herkenbaar ‘community’ gevoel, mede doordat de LHBT gemeenschap in San Diego zich concentreert in de Hillcrest-wijk. Je merkt dat er op het gebied van rechten en erkenning veel is bereikt in de afgelopen jaren maar er is nog op een andere manier iets te bevechten dan in Nederland. Voorlichting op scholen is, ook in California, bijvoorbeeld nog uit den boze. Er ligt sowieso nog een sterk taboe op het bespreekbaar maken van seksualiteit in het algemeen. Ik vind het ontzagwekkend om te zien hoe gemeenschappen daar bezig zijn met hun rechten en positie in de maatschappij. In Nederland is het van belang de rechtspositie van LHBT’s goed te bewaken maar vooral ook goed te kijken de sociale kant van emancipatie. Daar is ook in Amsterdam nog wel een en ander te bereiken. In de afgelopen jaren zien we geregeld dat gender non-conformatieve mensen slachtoffer zijn van pesterijen of erger.’

Verbinden
Het LGBT Community Center in San Diego zoekt verbinding met verschillende groepen en vormt allianties. COC Amsterdam is hiermee ook aan de slag. ‘Ik denk dat we goed moeten nadenken hoe we vanuit de doelstelling van COC Amsterdam, emancipatie op het gebied van seksuele- en gender diversiteit en identiteit, met andere vormen van diversiteit samen kunnen werken om uitsluiting op tafel te krijgen en te beslechten. Een voorbeeld daarvan is wat we nu recent gedaan hebben met de #020diversity actie. Seksuele-, gender-, culturele- en religieuze diversiteit is onderdeel van wat ons een individu, Amsterdammer en Nederlander maakt. We zijn allereerst allemaal mens, en we vragen aandacht voor het recht van éénieder om zichzelf te zijn en te respecteren dat een ander precies datzelfde recht heeft. Soms is het daarvoor nodig actie te voeren of zelfs aangifte te doen, vaak is zichtbaar en benaderbaar zijn een productievere benadering.’

Same article as above but in English

‘Building bridges within and outside the LGBT community’

During a holiday in California this past September our chairperson, Peter de Ruijter, visited the LGBT Community Center in San Diego and spoke to representatives of the Stonewall Citizens’ Patrol. We asked Peter about the similarities and differences between the LGBT community in San Diego and in Amsterdam.
By Judith Snijders

‘I was curious about the LGBT Community Center and activities of the Stonewall Citizens’ Patrol. The treasurer of COC Amsterdam, Dymfke van Lanen, lived in San Diego for a while and connected us. It was great having the opportunity to learn about what challenges they face in their specific societal context and how they operate to address these. It provides me with a valuable perspective on our own community in Amsterdam and the role of COC Amsterdam within that. The LGBT Community Center in San Diego is the biggest in the US, after Manhattan and Los Angeles.’, Peter says. ‘They employ about 50 people and have approximately 1,000 volunteers. The Center receives a mix of municipal, state, federal and private funding.’

‘At ‘The Center’ I had a talk with Benny Cartwright, Director of Community Outreach. We talked about how they connect with organisations and initiatives who operate within the community and on the broader topic of ‘human rights’. They spend a lot of time in fostering these relationships, for instance by jointly calling the LGBT-community, and other minorities, to go out and vote during the last Presidential elections. They really focus on community empowerment, also because in the US the social and health services are organised very differently compared to The Netherlands. This is one of the reasons why ‘The Center’ offers a broad spectrum of services. For instance, they provide workshops on job application, and there is a room with PC’s that people can utilise for on-line job search. ‘The Center’ also has library, en organises different activities for specific target groups, gymnastics and dancing lessons for the elderly, but also activities for youth, Latino’s, transgenders and much more.

HIV & Aids support & prevention services are also part of ‘The Center’. In The Netherlands these services are provided by the ‘HIV Vereniging (Association), SOA (STD) Aids Netherlands and the GGD (Municipal Health Services). As part of the ZERO-HIV-infections program there is a designated PrEP coordinator. People participating in this program take a quarterly STD-test. Until now their experience is that the use of PrEP has not resulted in a rise in other types of STD’s. PrEP is fully compensated under the ObamaCare and MediCare programs, except of a small co-payment. For private healthcare insurance it really depends on the coverage that is provided. Some do compensate, some don’t.’

Stonewall Citizens’ Patrol
‘The second meet-up I had was with the leadership team of the Stonewall Citizens’ Patrol, Victor Lopez, Don Mitchell, Sean Redmond and Karen Stone. This community-based initiative started in 2006 when a man was attacked with a baseball bat. The volunteers of this ‘neighbourhood watch’ patrol the streets of Hillcrest, San Diego’s ‘gaybourhood’, and two neighbouring communities, University Heights and North Park. In case they witness crime or violence they alarm the police, and are trained in providing first aid if necessary. Although mainly LGBT-supported, the Stonewall Citizens’ Patrol supports safety for the wider community in these three areas. They pursue three main goals; raise awareness, education and patrol. They provide information on unsafe situations and patrol the streets in these three neighbourhoods most nights of the week. Especially on weekend nights and around party crowds they try to be present and visible. The collaboration with the San Diego Police Department is very good and in recent years they have seen a steady decline in the number of incidents in the area they patrol.’

Safety in Amsterdam
In Amsterdam people also fall victim of LGBT-related violence. The start of an initiative comparable to the San Diego Stonewall Citizens’ Patrol would encounter some very practical issues, though. ‘In Amsterdam we do not have so-called ‘gayborhoods’, so practically speaking where would you patrol? Some areas of Amsterdam do have community based neighbourhood watches with the aim of increasing social safety. I would compare these to the initiative in San Diego. Within the LGBT community in Amsterdam we do see sometimes small initiatives like neighbourhood Whatapp groups in order to create some kind of support and safety network.

At COC Amsterdam volunteers work together with the Pink Network of the Amsterdam Police Department (Roze in Blauw / Pink in Blue), the DA’s office and the Registration Office for Discrimination in order to ensure that the responsible organisations formulate and execute policies to prosecute offenders and support victims. One of the tools we use is the Amsterdam Pink Panel, an on-line research panel focused on the LGBT community. In cooperation with the University of Amsterdam volunteers of COC Amsterdam conduct research on for instance ‘sense of security’ of the LGBT community in Amsterdam. We actively share this data with the community, the mentioned organisations and the  city policy makers. At this moment we do not have volunteers who specifically focus on the victims of LGBT-related incidents. Currently we are actually investigating to what extent there would be a need and how we could practically support this with volunteers. The activities of Stonewall Citizens’ Patrol are focused more on the front-end of visibility and prevention instead of the post-incident care and support.’

Social emancipation
‘I am always struck by the amount of the mobilising power and activism of the LGBT community in the US. There is a clear sense of community, in part off course because there is more of a physical presence in the San Diego Hillcrest neighbourhood. A lot has been achieved in recent years in terms of gay-rights, but there is also a different kind of struggle that is still taking place. For example, LGBT-awareness lessons in schools, mandatory by Dutch Law, is currently impossible even in California. Sex in general is still a taboo-subject, which makes it difficult to talk about sexual orientation and gender diversity. It is inspiring though to see the steps that are being made in the US.
Although the legal rights for LGBT people is firmly anchored within Dutch Law, it is still important to safeguard these rights and expand them in for instance areas of same sex parenting and transgender rights. There still remains a significant amount of progress to be made in social recognition of LGBT+’s in Dutch Society. Gender non-confirmative people are still facing harassment or worse, just because they do not fit the ‘norm’.’

Building Bridges
The LGBT Community Center in San Diego actively connects with other interest groups and forms alliances. COC Amsterdam is developing in this area of collaboration. ‘I think it is important that COC Amsterdam considers how we can strengthen the diverse human rights movement to end discrimination and exclusion, given our own mission of emancipation on sexual- and gender diversity. An example is our recent action ‘#020diversity / diversity makes us human’ which calls for inclusion on the intersection of sexual-, gender-, cultural- and religious diversity. All these aspects are part of what makes us an individual, a citizen of Amsterdam and a Dutch national. First of all we are all human, and everyone has the right to be whomever they are, while respecting that very same right of any other person. Sometimes activism or going to court is necessary to bring this point across, in many cases though, just being visible and approachable is a much more productive and lasting approach.’

Categorie:
Amsterdam, Buitenland, COC Amsterdam e.o., Homo-emancipatie, Internationaal, Voorlichting
Tags:
, , ,