Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2016: EuroPride in Amsterdam
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Verzoek om medewerking onderzoek: lesbische moeders en bekende donoren

31 mei 2013 -

Verzoek om medewerking aan het onderzoek lesbische moeders en bekende donoren.

Moeder en kind

Het onderzoek wordt verricht in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie door sociale wetenschappers en juristen van de Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Het doel is om de Tweede Kamer te informeren over de vraag of het mogelijk en nodig is om de positie van de moeders, bekende donoren en kinderen in meeroudergezinnen beter te regelen door een aanpassing van wetgeving.

Waarover gaat het onderzoek?
Het onderzoek gaat over de juridische positie van ouders en kinderen in lesbische gezinnen waar het kind met behulp van een bekende donor is verwekt. De vraag is of de moeders en/of de bekende donor tegen problemen aanlopen bij de invulling van hun rol in het leven van het kind, die mogelijk verholpen zouden kunnen worden door aanpassing van wetgeving.

Wat willen de onderzoekers weten?
We willen graag weten hoe de rollen in gezinnen met twee moeders en een bekende donor verdeeld zijn en hoe in het dagelijkse leven invulling aan ieders rol wordt gegeven. Ook horen we graag of daarbij problemen zijn voor de geboortemoeder/meemoeders en/of de bekende donor. Van belang is ook hoe de moeders en de bekende donor zelf aankijken tegen hun juridische positie ten opzichte van het kind en hoe ze die graag geregeld willen zien.

Wie kunnen meedoen?
Het gaat in het onderzoek alleen om gezinnen met twee moeders en een bekende donor. U kunt dus meedoen als u een geboortemoeder, duomoeder of bekende donor bent.

Hoe werkt het?
Het gaat om het invullen van een korte vragenlijst via internet in de tweede helft van juni. Als u mee wilt werken, dan verzoeken wij u om dit aan ons door te geven via dit e-mail adres: lesbischeoudersendonor@vu.nl 
Kunt u daarbij uw positie (geboortemoeder, meemoeder of bekende donor) vermelden? Als u zowelgeboortemoeder van een kind als meemoeder van een ander kind bent, kunt u dat ook aangeven.

Hoe gaat het verder?
Als u heeft aangegeven mee te willen doen, ontvangt u in de tweede helft van juni via uw mailadres een link naar de website met de vragenlijst. Die kunt u dan invullen.

Anonimiteit gewaarborgd
Meewerken aan het onderzoek gebeurt op basis van anonieme gegevensverwerking. In het onderzoeksrapport zijn dus vanzelfsprekend geen namen te vinden. De resultaten van het onderzoek zullen op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot deelnemers aan het onderzoek. Vanzelfsprekend worden de gegevens niet voor andere doeleinden dan dit onderzoek gebruikt.

Meer informatie:

https://www.facebook.com/lesbischeoudersendonor

Categorie:
Oproepen
Tags:
,