Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2016: EuroPride in Amsterdam
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Op woensdag 16 december 2015 staat de half jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland. Deze ALV staat in het teken van het Jaarplan en de Begroting voor 2016, die aan de ALV ter goedkeuring worden gepresenteerd.

In het Jaarplan is de nieuwe verenigingsstructuur gereflecteerd die in 2015, met input van de verenigingscoördinatoren, is gemaakt.

De stukken die woorden behandeld:

70 jarig jubileum van COC
2016 is het jaar van Europride, maar ook het 70 jarig jubileum van COC, dat in 1946 is opgericht. In het aankomende jaar willen we op gepaste wijze alles wat er is bereikt in relatie brengen met de veelkleurigheid en diversiteit van de hedendaagse LHBT beweging.
Onder andere voor dit jubileum, maar ook voor het professionaliseren van onze vereniging, is ruimte gecreëerd in de begroting 2016.
Komt allen, en stem!

Het is een tijd vol veranderingen bij COC Amsterdam
Het is een tijd vol veranderingen bij COC Amsterdam. De omschakeling van een organisatie met betaalde krachten naar een vereniging die op een professionele manier op vrijwilligers draait heeft tijd nodig.

Achter de schermen werkt het bestuur hard aan het verder formuleren van de beleidsprioriteiten voor de komende drie jaar en de nieuwe organisatiestructuur voor de vereniging. Deze beleidsprioriteiten zijn de lokale vertaling van de landelijke LHBT trends die zijn afgelopen jaar zijn vastgesteld door de COC Federatie. Verder is input van coördinatoren en andere vrijwilligers gevraagd en zijn de uitkomsten van een recentelijk leden onderzoek meegenomen.

Nieuw beleid
Het nieuwe beleid is op hoofdlijnen goedgekeurd in de afgelopen ledenvergadering en behelst de volgende inhoudelijke focusgebieden: belangenbehartiging en veiligheid, zorg & welzijn, voorlichting, en ontmoeting & empowerment. Deze worden ondersteund en verbonden door de functies vrijwilligersbeleid, vereniging, communicatie en de wijkambassadeurs. Alle inhoudelijke focusgebieden en ondersteunende functies worden mogelijk gemaakt door betrokken vrijwilligers.

Belangrijke rol coördinatoren
In de nieuwe opzet zullen coördinatoren een belangrijke rol vervullen als beleidsinitiator en vertaler van de lange termijn prioriteiten en doelstellingen van de vereniging in actieplannen. Vrijwilligers en leden, zijn van harte uitgenodigd om ideeën hiervoor aan te dragen.

Meer betekenen voor leden
Uit het ledenonderzoek blijkt ook dat COC Amsterdam als vereniging veel meer kan betekenen voor de leden. Betrokken leden geven draagvlak aan het werk van de vereniging, en er is ruimte om hier actiever invulling aan te geven. Dit doen we onder andere door het opzetten van een activiteitenteam.

Teamleider, coördinator of bestuurslid worden?
Wil je als vrijwilliger bijdragen aan het werk van het activiteitenteam? Stuur dan een mailtje met je motivatie naar info@cocamsterdam.nl . We zijn op zoek naar enthousiaste betrokken mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger, teamleider, coördinator of bestuurslid.

Al met al gaan we ons de komende tijd richten op zichtbaarheid van COC Amsterdam en verbinding binnen de vereniging. Jullie worden van harte uitgenodigd om mee te doen!

Het bestuur,
Peter, Kim, Jackie