Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2016: EuroPride in Amsterdam
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Wat wil COC Amsterdam van de gemeenteraadsverkiezingen?

17 september 2013 -

Gemeenteraadverkiezingen - COC AmsterdamDe gemeenteraadsverkiezingen komen eraan (nog niet direkt, maar maart 2014) maar COC Amsterdam heeft in een pamflet verwoord wat voor de LHBT-gemeenschap belangrijke thema’s zijn. Voor de volgende vier onderwerpen willen we dit jaar graag extra aandacht:  jongeren, gays en lesbiennes uit multiculturele kring, roze ouderen en veiligheid.

Lees de details in het originele document Jan van Asch, voorzitter van COC Amsterdam.

Pamflet gemeenteraadsverkiezingen 2014

Uiteraard hebben alle partijen in Amsterdam dit pamflet gekregen. Maar iedereen kan het bij de politiek onder de aandacht brengen, in Amsterdam maar ook in andere gemeentes.

Ook hier het pamflet uitgewerkt:

Verkiezingspamflet gemeenteraadsverkiezingen 2014:

In maart 2014 worden in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als bestuur en/of programmacommissie van de lokale afdeling van uw politieke partij bent u ongetwijfeld nu al druk bezig met de voorbereidingen voor deze verkiezingen. Als belangenvereniging voor LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) in de regio Groot Amsterdam brengen wij graag een aantal voor onze leden belangrijke thema’s onder de aandacht.

 • Jonge LHBT’s
 • LHBT’s uit multiculturele kring
 • Roze ouderen
 • Veiligheid

Wie zijn wij?

De LHBT vrijwilligersorganisatie en belangenvereniging COC Amsterdam werkt op nieuwe, innovatieve, manieren aan de realisatie van sociale acceptatie van LHBT’s in de stad Amsterdam en omliggende gemeenten. COC Amsterdam helpt om roze burgerschap voor alle LHBT’s te realiseren. Dit betekent voor ons: verantwoording nemen voor je eigen leven door zichtbaar te emanciperen en te participeren. Op sociaal, seksueel, economisch en cultureel gebied. COC Amsterdam werkt actief samen andere LHBT-organisaties, zelforganisaties op buurt- en wijkniveau, gemeentelijke instanties en stadsdelen. Als belangenvereniging heeft COC Amsterdam direct voeling met de leef- en woonomgeving van LHBT’s door middel van haar stadsdeel/wijk coördinatoren en haar 1900 leden. In het kader van veiligheid is COC Amsterdam vaste gesprekspartner in de driehoek MDRA, OM en Amsterdamse politie. COC Amsterdam faciliteert werkgroepen voor ouderen, verstandelijk beperkten, multiculturele LHBT’s, jongeren en verzorgt voorlichting op scholen. Afgelopen schooljaar heeft onze vrijwillige voorlichtingsgroep 521 voorlichtingslessen gegeven in de regio Groot Amsterdam.

Verkiezingsprogramma

In dit pamflet leggen wij u kort uit waarom bovengenoemde onderwerpen zo belangrijk zijn. Ook bieden wij u een aantal suggesties aan die u in uw programma kunt opnemen. De belangrijkste opdracht van de gemeenten en stadsdelen is het zorgen voor sociale cohesie en het ondersteunen van maatschappelijk zwakkere groepen. Onder LHBT’s komen significant meer kwetsbare burgers voor dan onder andere groepen. Leiderschap en een actieve en stimulerende rol door raadsleden, wethouders, en ambtenaren is cruciaal bij het opzetten van een expliciete visie en het benaderen van samenwerkingspartners (scholen, sportverenigingen, sociaal maatschappelijk werk etc.). Zorgt u er samen met ons voor dat ook uw gemeente ook werkelijk voor iedereen is?

Jongeren

Afgelopen jaar ontstond maatschappelijke onrust, nadat twee jongeren die gepest werden helaas geen andere uitweg meer zagen dan zelfmoord te plegen. Het is belangrijk dat ouders, scholen, maatschappelijk werk, sportverenigingen, pesten proberen te voorkomen. Maar vooral ook dat in deze anti-pest aanpak roze accenten worden ingebracht. LHBT jongeren zijn namelijk extra kwetsbaar.

De feiten:

 • LHBT jongeren die gepest worden op school denken significant vaker aan zelfmoord dan LHBT jongeren die deze negatieve reacties niet meemaken. De helft van de homo en bi- jongeren heeft wel eens aan zelfmoord gedacht. 9% van de homo of bi jongens en 16% van de lesbische of bi meisjes heeft een zelfmoordpoging achter de rug.
 • 30,2% van de Amsterdamse jongens tussen de 13 en 15 staat negatief ten opzichte homoseksualiteit, 12% van de meisjes uit dezelfde leeftijdscategorie. Bij jongeren met een Turkse achtergrond is dit 45,9% en met een Marokkaanse achtergrond 34,5%. (Bron, GGD ‘ Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren’ 2010-2011).
 • Uit onderzoek van het SCP uit 2010 blijkt dat meer dan 80% van de LHBT jongeren denkt dat de situatie op school verbeterd kan worden door het geven van voorlichting. Scholen zijn sinds 1 december 2012 verplicht om deze voorlichting te geven.

Standpunten gemeenteraadsverkiezingen

 1. De gemeente zet  zich in voor een omgeving (scholen, sportverenigingen etc.) waarin LHBT jongeren zich veilig en prettig voelen.
 2. De gemeente spreekt scholen aan op het creëren van een LHBT vriendelijke omgeving en bevordert het plaatsvinden van voorlichtingen over homoseksualiteit en genderidentiteit in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs, hoger onderwijs en ROC’s.
 3. De gemeente zorgt ervoor dat jongerenwerkers blijvend getraind worden om LHBT onvriendelijk gedrag tegen te gaan en seksuele diversiteit bespreek te maken.
 4. De gemeente ondersteunt en initieert activiteiten die gericht zijn op het empoweren van LHBT jongeren zoals het actief ondersteunen van rolmodellen en het faciliteren van bijeenkomsten.

LHBT’s uit multiculturele kring

Zoals het GGD rapport ‘ Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren’ aantoont staan multiculturele jongeren uit de leeftijdscategorie 13-15 zeer negatief ten opzichte van seksuele diversiteit. Grootste uitschieters daarin zijn jongeren met een Turkse achtergrond (45,9%) en die met een Marokkaanse achtergrond (34,5%). Dit houdt in dat het voor LHBT ‘s met een multiculturele achtergrond dubbel zo moeilijk is om uit de kast te komen en het leven te leiden dat zij graag zouden willen.

De feiten:

 • 8,6% van de Amsterdamse jongeren met een Nederlandse achtergrond staat negatief ten opzichte van seksuele diversiteit tegenover 45,9% van de Amsterdamse jongeren met een Turkse achtergrond en 34,5% met een Marokkaanse achtergrond.
 • Openlijke homoseksualiteit wordt in Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en Chinese kring vaak gezien als blijk van gebrek aan loyaliteit en respect tegenover de familie.
 • LHBT jongeren uit multiculturele kring worden hierdoor vaak gedwongen om de familiebanden volledig te verbreken om het leven te kunnen leiden wat ze graag willen. Daarmee vervalt het gehele sociale en economische netwerk van deze jongeren.
 • Uit het rapport Pink solutions, inventarisatie situatie LHBT asielzoekers 2013, blijkt dat LHBT asielzoekers in Nederland regelmatig worden geconfronteerd met vooroordelen, discriminatie en geweld.
 • Bijna de helft van de geïnterviewde LHBT asielzoekers had het gevoel niet openlijk te kunnen praten over hun seksuele identiteit.

Standpunten gemeenteraadsverkiezingen

 1. De gemeente zet zich in voor een omgeving (scholen, sportverenigingen etc.) waarin multiculturele LHBT’s zich veilig en prettig voelen.
 2. De gemeente ondersteunt actief LHBT rolmodellen met een multiculturele achtergrond zodat zij optimaal hun voortrekkersrol kunnen vervullen.
 3. De gemeente ondersteunt en initieert activiteiten die seksuele diversiteit bespreekbaar maken in multiculturele- en religieuze gemeenschappen.
 4. De gemeente organiseert en faciliteert (nood)opvangplekken voor multiculturele LHBT’s.
 5. De gemeente zorgt voor laagdrempelige, specifieke psychosociale hulpverlening voor multiculturele LHBT’s in een veilige omgeving.
 6. De gemeente ondersteunt gespreksbijeenkomsten van multiculturele ouders met LHBT kinderen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken.
 7. De gemeente ondersteunt actief initiatieven om LHBT asielzoekers te begeleiden tijdens hun asielprocedure en met hun roze inburgering in Nederland.
 8. De gemeente initieert activiteiten om seksuele diversiteit onder de aandacht te brengen in asielzoekerscentra binnen hun gemeentelijke grenzen.

Roze ouderen

Relatief veel oudere LHBT’s hebben last van eenzaamheid omdat zij vaak niet op kinderen kunnen terugvallen. In zorginstellingen zijn LHBT’s vaak onzichtbaar. Zorgverleners gaan er, net als andere mensen, over het algemeen van uit dat iemand heteroseksueel is en roze bewoners die open zijn over hun geaardheid krijgen te maken met pesterijen. Medebewoners kunnen moeilijk over hun vooroordelen heenstappen en niet zelden gaan roze senioren weer terug de kast in.

De feiten:

 • Roze senioren zijn vaak minder zichtbaar dan jongere generaties. Ze zijn opgegroeid in een tijd dat homoseksualiteit nauwelijks bespreek was en hebben vaak lang hun geaardheid verborgen gehouden.
 • Door hun onzichtbaarheid is vaak lastig om elkaar te vinden en ontmoetingen mogelijk te maken. Er zijn nog maar enkele plekken waar roze senioren elkaar kunnen treffen
 • Roze ouderen kunnen minder gebruik maken van mantelzorg omdat ze minder vaak kinderen hebben.
 • Vooral de groep lesbische vrouwen komt uit onderzoek vaak als eenzaam naar boven. Zij wonen vaak alleen en hebben vaak een slechte financiële situatie omdat zij over het algemeen een lager pensioen hebben opgebouwd dan homoseksuele mannen.

Standpunten gemeenteraadsverkiezingen

 1. De gemeente zet zich er actief voor in dat zorginstellingen een expliciet roze-vriendelijk beleid voeren en bevordert het keurmerk roze loper bij (thuiszorg) instellingen.
 2. De gemeente ondersteunt actief ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen.
 3. De gemeente faciliteert trainingsprogramma’s voor medewerkers van zorginstellingen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken binnen de organisatie van de zorginstelling en binnen de leefgemeenschap van de zorginstelling.
 4. De gemeente ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het opzetten van roze zorggemeenschappen.

Veiligheid

In een veilige gemeente kunnen LHBT’s zichtbaar zichzelf zijn. Helaas zijn nog veel LHBT’s slachtoffer van discriminatie, pesten en geweld. Regelmatig verschijnen er berichten in de media: homostel bedreigd, transgender moet verhuizen, lesbische vrouwen belaagd. Dergelijke incidenten resulteren in aanzienlijke emotionele schade en niet zelden ook materiele schade.

De feiten:

 •  Zeven op de tien LHBT’s krijgt te maken met discriminerend geweld (verbaal of fysiek).
 • 60% van de LHBT’s past haar of zijn gedrag aan in de openbare ruimte.
 • Een relatief klein percentage van de LHBT’s die te maken krijgt met discriminerend geweld doet daarvan aangifte.

Standpunten gemeenteraadsverkiezingen

 1. De gemeente zet zich actief in voor een woonomgeving waarin LHBT’s zich veilig kunnen voelen om zichtbaar zichzelf te zijn.
 2. De gemeente agendeert discriminatie op grond van seksualiteit en genderidentiteit voor het veiligheidsoverleg tussen de burgemeester, OM en politie. Daarnaast bevordert de gemeente een adequate en specifieke registratie van anti- LHBT geweld en de aangiftebereidheid van de LHBT gemeenschap.
 3. De gemeente betrekt lokale LHBT belangenorganisaties bij de bestrijding van discriminatie.
 4. De gemeente legt de stand van zaken jaarlijks vast in een veiligheidsmonitor en zorgt voor agendering hiervan in de gemeenteraad en raadscommissies zodat de voortgang van beleid inzichtelijk kan worden gemaakt, bewaakt en bevorderd.

Wilt u het echt goed doen?

Uit onderzoek blijkt dat roze onderwerpen voor twee derde van de LHBT’s een rol spelen bij het bepalen van hun keuze in het stemhokje. Wij hopen dat u in ieder geval onze speerpunten ook tot uw speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen wilt maken. Graag brengen wij nog een aantal andere belangrijke onderwerpen onder de aandacht waarvoor uw steun hard nodig is.

Wet maatschappelijke ondersteuning WMO

Gemeenten worden in 2015 geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. LHBT’s met een fysieke of verstandelijke beperking zijn een kwetsbare groep binnen een minderheid. Zorg ervoor dat deze groep mensen de ondersteuning krijgt die nodig is om homoseksualiteit bij zorgprofessionals en familie bespreekbaar te maken en isolement te voorkomen.

Vrijwilligerswerk

Wist u dat ruim 44% van de Nederlanders vrijwilligerswerk doet? Voor veel van de vrijwilligers georganiseerde activiteiten wordt gebruik gemaakt van maatschappelijk vastgoed (scholen, sporthallen, buurthuizen). Helaas staat de financiering van veel van deze betaalbare locaties onder druk door bezuinigingen. Hier dreigen georganiseerde activiteiten veel duurder te worden of geheel te vervallen. Ondersteunt uw gemeente maatschappelijke organisaties met vinden en verkrijgen van betaalbare en bruikbare ruimte voor hun activiteiten?

Meer weten?

Vragen over deze brief of hulp nodig bij het inpassen van LHBT beleid in uw verkiezingsprogramma? Wij lichten onze standpunten graag toe, aarzelt u dus niet en neem contact met ons op.
Namens het bestuur van COC Amsterdam wens ik u veel succes in de komende verkiezingsperiode.

Jan van Asch
Voorzitter

Categorie:
Amsterdam, COC Amsterdam e.o., Discriminatie, Homo-emancipatie, Oproepen, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,