Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2016: EuroPride in Amsterdam
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Amstelveen tekent voor LHBTI+ inclusief sportakkoord

7 februari 2021 -

Met de ondertekening van 48 organisaties is het nieuwe sportakkoord van Amstelveen op 6 oktober een feit geworden. COC Amsterdam e.o. is één van de organisaties die getekend heeft voor dit akkoord en gaat zich inzetten voor een veiliger sportklimaat voor LHBTI+ Amstelveners. Wij spraken met Piet Scholte, stadscoördinator Amstelveen en medeondertekenaar namens COC Amsterdam e.o., over het tot stand komen van het akkoord en de route naar een veilig sportklimaat voor LHBTI+ers.

Deelnemers Amstelveens Sportakkoord

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat heel Amstelveen beweegt?” Dat is de vraag die begin 2020 gesteld werd aan alle lokale partners in de gemeente Amstelveen. Piet Scholte is naast stadscoördinator Amstelveen ook lid van een LHBTI+ klankbordgroep voor de gemeente en zag hierin een kans.

“Je mocht zelf ideeën aandragen”, vertelt Piet, “en het bespreekbaar maken en realiseren van acceptatie van LHBTI+ in sportverenigingen vind ik heel belangrijk”. Een veilig sportklimaat is waar dat volgens Piet begint. “Iedereen moet zich vrij voelen om welke sport uit te oefenen die zij maar willen, ongeacht je seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicaps of omvang”, aldus Piet. Het LHBTI+ thema dat hij in maart aandroeg werd dan ook gekozen tot een van de projecten binnen het sportakkoord. In de definitieve versie van het akkoord is de focus van het project verbreed naar veilig sporten voor iedereen, ongeacht etniciteit, religie of seksuele geaardheid.

Deelnemers van het project zijn COC Amsterdam e.o., AmstelveenSport en Gemeente Amstelveen. In samenwerking met de sportverenigingen en Centrum Veilig Sport zullen er zelfscans worden verricht door de clubs om erachter te komen hoever zij zich inzetten voor een veilig sportklimaat. Hebben zij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon? Doen zij al aan weerbaarheidstraining? Hoe wordt er gereageerd op grensoverschrijdend gedrag?

 

Vervolgens kunnen er afspraken worden gemaakt over het optimaliseren van het sportklimaat; denk aan het uitvoeren van noodzakelijke acties als het aanstellen van vertrouwenscontractpersonen, delen best practices of een doelgroep actief benaderen voor sport en bewegen. Ten slotte zal de gemeente een wedstrijd organiseren dat sportverenigingen moet inspireren om te werken aan inclusief sporten door middel van het opzetten van een nieuw initiatief. De drie meest kansrijke initiatieven worden gesponsord door de gemeente.

Het Amstelveens sportakkoord is een breed akkoord, maar wordt ook breed gedragen door de gehele gemeenschap. “Het is een start”, vindt Piet, “de handtekeningen zijn gezet en het zal binnen een jaar of vier gerealiseerd zijn”. Piet heeft binnen COC Amsterdam e.o. ook de handen ineengeslagen met Marjan Muis, stadscoördinator Amsterdam Oost, en Ian Vaissaire, bestuurslid COC Amsterdam e.o. en medeondertekenaar van het Amstelveens sportakkoord. Zo staan we samen sterk voor een toegankelijk en veilig sportklimaat in Amstelveen en daarbuiten.

 Piet Scholte is sinds 2019 de Amstelveense stadscoördinator voor COC Amsterdam e.o.. Als stadscoördinator behartigt hij de belangen van LHBTI+ers in de ‘Regenboogstad’ Amstelveen. Dankzij Piet’s tomeloze inzet en die van alle andere stadscoördinatoren kan het COC Amsterdam en omstreken op wijkniveau activiteiten ondersteunen en nieuwe initiatieven ontplooien voor de LHBTI+ gemeenschap.

Categorie:
Sport
Tags:
, , , , , ,