Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2016: EuroPride in Amsterdam
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Protocol aanvragen gift COC Amsterdam

COC Amsterdam is geen subsidieverstrekkende organisatie maar stelt wel, als de financiële middelen dat toestaan, jaarlijks een bedrag beschikbaar voor externe initiatieven op het gebied van LHBT-emancipatie in (groot-)Amsterdam.
Voor de periode juli 2016- juni 2017 is dit bedrag vastgesteld op € 5.863.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit COC Amsterdam gelden de volgende criteria:

  • Het initiatief valt onder de algemene doelstelling van COC Amsterdam én heeft een link met 1 van de 5 inhoudelijke pijlers: Ontmoeting & Empowerment, Zorg & Welzijn, Veiligheid, Voorlichting, Belangenbehartiging.
  • De bijdrage van COC Amsterdam is maximaal 1.000 euro, maar is bij voorkeur wel een substantieel deel van de totale begroting.
  • Reguliere exploitatiekosten worden niet gefinancierd.
  • Het bestuur van COC Amsterdam vergadert eenmaal in de vier weken en activiteiten worden niet met terugwerkende kracht gefinancierd; vraag dus ruim van tevoren aan!
  • In publiciteitsuitingen rondom het voorgestelde initiatief zal COC Amsterdam worden genoemd als partner/sponsor.
  • Na afloop van de activiteit ontvangt COC Amsterdam een verslag van het initiatief, bij voorkeur inclusief beeldmateriaal.

Aanvragen voor een bijdrage kunnen vormvrij, maar wel voorzien van een begroting met dekkingsplan, worden ingediend via penningmeester@cocamsterdam.nl.

Het bestuur zal, naar discretie, bepalen of een voorgesteld initiatief voldoet aan bovengenoemde criteria en, zo ja, welk bedrag door COC Amsterdam ter beschikking wordt gesteld. Het voldoen aan bovengenoemde criteria betekent niet dat er automatisch een recht ontstaat op een bijdrage, dit zal altijd nog door het bestuur beoordeeld worden.