Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2016: EuroPride in Amsterdam
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Veiligheidspact tegen discriminatie

De Nederlandse samenleving anno 2012 is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken (seksualiteit, Midden-Oosten, islam) kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen.

Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie.

Wij verklaren hierbij actief stelling te nemen tegen geweld op discriminatoire gronden. Het voortouw wordt genomen door onder andere homo-, joodse en islamitische organisaties omdat zij regelmatig slachtoffer zijn van geweld vanuit de samenleving.

Dat geweld is gericht op individuen vanwege hun seksuele, etnische of religieuze identiteit of op gebouwen, zoals moskeeën, synagogen en woonhuizen. Ook andere groepen dan de hierboven genoemde kunnen slachtoffer zijn van discriminatoire agressie, zoals asielzoekers, gehandicapten en vrouwen.

Artikel 1.
Wij verklaren ons bereid om publiek stelling te nemen, met name bij incidenten en dreigende situaties of brandende kwesties in het publieke debat rond bovengenoemde thema’s. Ook verklaren we ons bereid om bovengenoemde boodschap uit te dragen en indien nodig daarover de discussie aan te gaan met de eigen achterban en gelijkgezinden.

Artikel 2.
Wij zijn bereid om naar vermogen bescherming aan te bieden van acuut bedreigde gebedshuizen, woonhuizen en personen.

Artikel 3.
Wij zijn bereid om naar vermogen mee te werken aan schoolbezoeken in gemengde groepjes om discussies te voeren met leerlingen over bovengenoemde thema’s.

Artikel 4.
Wij  zijn bereid om naar vermogen mee te werken aan buurtbemiddeling bij het (weg)pesten van en spanningen tussen buurtbewoners.