Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2016: EuroPride in Amsterdam
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Attentie! LHBT-geweld en veiligheid hoog op de agenda

7 april 2015 -

Begin 2015 werd Amsterdam opgeschrikt door een oplaaiing van geweld tegen homo’s, waarna het COC opriep voor meer maatregelen tegen geweld. Wat is er sinds januari gebeurd en wat zijn de plannen van het COC Amsterdam om te strijden voor een veilige stad voor alle LHBT’ers?

De gemeente Amsterdam rapporteerde eind januari dat het aantal meldingen van LHBT gerelateerd geweld in de afgelopen jaren is afgenomen, maar dat het minder hard is afgenomen dan niet-LHBT gerelateerd geweld. Daarnaast vroeg de gemeente zich in hun factsheet af wat de status is van de meldingsbereidheid en in hoeverre dat invloed heeft op de cijfers.

Recent onderzoek van het politienetwerk Roze in Blauw toont echter aan dat na 2012 het aantal gemelde incidenten in absolute aantallen juist toenam. “Het totaal aantal meldingen van LHBT-discriminatie bij de Amsterdamse politie steeg met zo’n 10 procent, van 488 gevallen in 2012 naar 535 in 2013. Daarbij was in 189 gevallen sprake van geweld, tegen 176 in 2012.” (Bron: http://www.coc.nl/veiligheid-2/geweld-tegen-lhbts-neemt-toe-in-amsterdam)

De vrijwilligers van COC Amsterdam werken al langere tijd samen met verschillende organisaties om de veiligheid van LHBT’s in de stad te verbeteren. Op basis van de resultaten van de veiligheidsenquête (2014) van het Amsterdam Pink Panel diverse gesprekken met instanties en de LHBT gemeenschap zelf heeft COC Amsterdam voor 2015 een aantal bijstellingen geformuleerd. Hierbij zal worden ingezet op preventie en voorlichting, informatie verschaffing, en aan verbinding van bestaande organisaties in de wijken. Concreet vertaalt zich dat in de volgende acties:

1. Het COC Amsterdam werft op dit moment ‘veiligheidscoördinatoren’ per stadsdeel. De rol van veiligheidscoördinator is, indien gewenst, het bijstaan van het slachtoffer als luisterend oor en in contacten met diverse instanties. Samen met de COC stadsdeelcoördinatoren en de lokale instanties werken zij aan het verhogen van het veiligheidsgevoel voor LHBT’ers. l. Het COC organiseert mini-conferenties over veiligheid in de buurt ; in het najaar vonden deze plaats georganiseerd in de stadsdelen Amsterdam Nieuw-West en West.

2. Het Amsterdam Pink Panel voert jaarlijks de veiligheidsenquête uit onder LHBT respondenten. De uitkomsten vertaalt het COC Amsterdam in concrete acties en adviezen naar beleidsmakers.

COC Amsterdam gelooft in preventie door middel van voorlichting over homoseksualiteit op middelbare scholen.COC Amsterdam gelooft in preventie door middel van voorlichting over homoseksualiteit op middelbare scholen.

3. COC Amsterdam gelooft in preventie door voorlichting. Daarom doen we een beroep op het Amsterdamse college van B&W –in het bijzonder op D66-wethouder Simone Kukenheim – om samen op te trekken om scholen te benaderen die nog niet of nauwelijks aandacht besteden aan LHBT-Voorlichting. Dit betreft scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Met een groep van ongeveer 50 vrijwilligers geeft COC Amsterdam op dit moment jaarlijks ruim 550 voorlichtingslessen. COC Amsterdam inventariseert welke scholen in de stad nog helemaal niets doen aan de, inmiddels verplichte, LHBT-voorlichting.

4. COC Amsterdam ondersteunt diverse initiatieven, bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen voor LHBT’ers als LHBT-bewustwordings-trainingen in de stadsdelen zodat zij hun loketfunctie ook beter kunnen inrichten. De eerste training vindt plaats op 21 maart 2015.

5. Op 12 februari is als eerste aanzet tot uitwerking van het Roze Stembusakkoord van de Gemeente Amsterdam een conferentie georganiseerd, onder andere over Veiligheid. Eerste conclusies: Veiligheid moet je zelf doen. Door het bijvoorbeeld per buurt te organiseren, met betrokken bewoners. Verhoog de sociale controle, kijk niet weg als er problemen zijn. Daarnaast is het gewenst een centraal stedelijk loket in te richten voor slachtoffers van LHBT gerelateerd geweld. De gemeente zou hierbij als trekker moeten optreden. De vervolg bijeenkomst staat gepland voor april/mei.

Wat ga jij zelf doen voor een veiliger Amsterdam?

Meld discriminatie! Word je gepest, geïntimideerd, bedreigd, uitgelachen of fysiek mishandeld? Twijfel niet, maar meld dit direct bij Roze in Blauw of het Meldpunt Discriminatie. Zij kunnen je helpen met verwerking, opsporing, schadevergoedingen, en je geeft ons voeding om nog harder te strijden voor de veiligheid van LHBT’ers in Amsterdam!

Categorie:
Veiligheid
Tags:
,