Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2016: EuroPride in Amsterdam
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Een veilig Amsterdam voor iedereen

8 juni 2020 -

Vanmiddag is onze voorzitter Vanny Reyes aangeschoven bij het Driehoek overleg in het kader van LHBTIQ+ en Veiligheid. Er zijn concrete plannen gemaakt met een toezegging van een kern-/werkgroep samen met de Driehoek. Daarnaast wordt er nog harder gewerkt aan het verstevigen van het incidentenoverleg waar onze veiligheidsbuddy’s (van COC Amsterdam e.o.) samen met Roze in Blauw Amsterdam en MDRA (Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam) in deelnemen. Deze beide groepen gaan zich met een concrete agenda actief inzetten.

Het betoog van Vanny Reyes:

“Een veilige stad voor iedereen”

Geachte aanwezigen,
Veel dank voor de mogelijkheid om mee te kunnen denken over de aanpak van LHBTIQ+ geweld ten dienste van een veilige stad voor iedereen. Dit is voor onze belangenorganisatie een vervolg op onze inspraak 2 jaar geleden op 11 januari 2018 toen er ook sprake was van een reeks incidenten in de stad. Veel van de tekst van toen zal ik vandaag herhalen, omdat ons bericht blijkbaar nog van deze tijd is.
Want er is toch echt wel wat aan de hand in ónze stad. We worden nog steeds uitgescholden voor kankerflikker, (kanker)homo, boeler, vieze pot of manwijf. Veelal weer door een groepje jongeren van- uit een gevoel van macht die maar niet verandert. Het zogenaamde tolerante Amsterdam, waarin ie- dereen zichzelf mag zijn, bestaat niet meer. Het zijn loze woorden geworden. Mensen laten zichzelf in toenemende mate niet meer zien als ze de kans lopen uitgescholden, bespuugd, geschopt te worden of een baksteen op hun hoofd te krijgen. Ze kijken wel uit. Medeleven, afschuw en betrokkenheid zijn belangrijk maar niet voldoende om hier echt wat aan te doen.
Het onderwerp Veiligheid c.q. discriminatie is terecht ook prominent aanwezig in de Regenboognota. Hiervoor is actie nodig, waarvoor ik u graag een paar suggesties doe.

• In de Regenboognota is goed te lezen dat meldingen en aangiften op casus niveau beter ge- volgd gaan worden. Wij wensen dat politie en OM veel steviger gaan staan in de vervolging van anti-LHBTIQ+ gerelateerd geweld. We pleiten dat mensen die het woord homo/pot/flik- ker of een ander scheldwoord gebruiken in de context van een geweldsincident aan de rech- ter zouden moeten uitleggen wat hun motivatie / beweegredenen zijn om dit te doen.
o Wat wij nodig hebben van het OM is een adequate strafeis (verhoging met 100%) bij deze incidenten.

•Pak als gemeente een stevige regierol in het inzicht krijgen in discriminatoir geweld.
o Kijk naar het voorstel van een speciale politie-unit tegen discriminatie, te beginnen
met een LHBTIQ+ unit. En laat deze unit samenwerken met een werkgroep vanuit de LHBTIQ+ gemeenschap, zodat we beginnen met meer intersectionaliteit binnen de politie, die met name wordt gewenst door de biculturele LHBTIQ+ in Amsterdam.

•Het overleg met MDRA, Roze in Blauw (RiB) Amsterdam en COC Amsterdam e.o. verstevigen. o Onze wens is om de rol van dit periodiek overleg weer op te pakken en uit te breiden
met een werkgroep vanuit de LHBTIQ+ gemeenschap die vaak meldingen over ge- weld en discriminatie krijgen en die hier samen met de afdeling Veiligheid van de ge- meente mee aan de slag kunnen gaan.

•Investeer in de sociale veiligheid en biedt educatie aan jongeren aan het einde van en na de basisschool. Betrek bij dit programma de mensen uit de buurt.o Onze wens is om jongeren te blijven volgen, begeleiden en programma’s voor hen te maken gericht op diversiteit.

•Op dit moment valt ons op dat er veel veiligheidsincidenten zijn rondom de woonomgevin- gen van onze gemeenschap. Situaties waarin ze een kamer/woning huren of een woning de- len waarbij ze in onveilige situaties terechtkomen met huisgenoten of iemand anders in de buurt waar discriminatie een grote rol speelt. Dit leidt o.a. tot dakloosheid. Ook zijn er buren die het voor hen onveilig maken. LHBTIQ+ die uitgescholden worden in hun eigen portiek of directe omgeving.
o Hier is de oproep dat woningcorporaties een grotere rol gaan spelen in de sociale vei- ligheid van hun huurders en door de gemeente samen met een werkgroep vanuit de LHBTIQ+ gemeenschap worden gecontroleerd op naleving.

•Taxibedrijf Uber wil een voorlichting opnemen welke “verplicht” gekeken zal moeten worden door nieuwe chauffeurs. Denk aan filmpjes, e-learning o.i.d. Alleen, dit betreft niet alle taxi- chauffeurs in de stad, chauffeurs zijn immers zelfstandig. We wensen dat dergelijke voorlich- ting verplicht is voor alle taxibedrijven en chauffeurs.
o De gemeente samen met een werkgroep vanuit de LHBTIQ+ gemeenschap zou hierin een rol kunnen hebben bij de verstrekking van de licenties en de naleving hiervan.

•Door alle bezuinigingen zijn we gegaan naar wat spannend wordt genoemd ‘de participatie- samenleving’. Wij constateren dat veel mensen niet terecht kunnen bij of binnen hun sociale netwerk. Dit werkt de toename van dakloosheid (ook onder jongeren) binnen de LHBTIQ+ gemeenschap in de hand.
o We wensen dat er een investering komt in adequate opvang buiten de noodopvang waar de participatiesamenleving op dit moment niet toereikend voor is.

Uit bovenstaande mag u opmaken dat we van harte bereid zijn om samen met andere betrokkenen een bijdrage te leveren aan “Een veilige stad voor iedereen”. We willen benadrukken dat iedere partij hier haar verantwoordelijkheid in dient te nemen. Op kort termijn een vervolg plannen is wenselijk, zodat wij de afgesproken acties kunnen evalueren en indien nodig onze huidige jaar-/werkplannen hierop aanpassen.

Dank u. 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,


  • Recente berichten