Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2016: EuroPride in Amsterdam

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Platform Mokum Roze

26 februari 2017 -

Sinds 2007 behartigt het platform Mokum Roze, begonnen als een initiatief van COC Amsterdam, de belangen van roze ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Vanaf 2016 richt Mokum Roze zich niet meer alleen op ouderen, maar op álle kwetsbare LHBTI personen in Amsterdam. Mokum Roze draagt zo bij aan een open, aantrekkelijke en veilige stad.

Mokum Roze is…
Mokum Roze is en blijft hét overlegplatform voor belangenbehartiging, signalering en afstemming. Deelnemers van het platform Mokum Roze zijn vrijwilligers en professionals die actief zijn in belangenorganisaties en/of de woon-, zorg- en welzijnssector. Mokum Roze en haar platformpartners willen de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn voor ‘roze’ Amsterdammers handhaven en verbeteren. Dat doet Mokum Roze door elkaar te informeren, onderling af te stemmen en door te signaleren waar knelpunten en behoeften zijn en deze onder de aandacht te brengen bij strategische partners, en de gemeentelijke overheid. Mokum Roze komt elk kwartaal bij elkaar.

Amsterdam is van iedereen?

We leven in een dynamische tijd vol maatschappelijke veranderingen. Bezuinigingen, decentralisatie van de zorg en een terugtrekkende overheid. En tegelijk ervaart de LHBTI-gemeenschap weer een stijgend gevoel van onveiligheid. Steeds belangrijker worden eigen sociale netwerken, eigen initiatief en burgerparticipatie. Wat betekenen deze veranderingen voor onze toekomst? Wat zijn onze wensen en zorgen? Wat kunnen wij samen doen? Met deze vragen houdt Mokum Roze zich actief bezig.

Mokum Roze aan de slag
Amsterdam wil ook voor ‘roze’ bewoners en bezoekers een open, aantrekkelijke en veilige stad zijn om te wonen, te werken  en te verblijven. In de Roze Agenda 2015-2018 is de focus voor het Amsterdamse LHBTI-beleid te lezen. Die focus is uitgewerkt in een uitvoeringsplan met daarin concrete acties. Als belangenbehartigingsplatform geeft Mokum Roze hier samen met de gemeente, andere partners en partijen handen en voeten aan. Mokum Roze doet dit door mee te denken over en mee te doen aan:

  • verbetering informatie voor en over kwetsbare LHBTI en de beschikbare zorg en ondersteuning, o.a. met een jaarlijkse informatie- en netwerkbijeenkomst voor alle relevante Amsterdamse organisaties, partijen, projecten, initiatieven en groepen.
  • stimuleren van deskundigheidsbevordering van (toekomstig) zorg- en welzijnsprofessionals.
  • activiteiten voor en door ouderen, zoals de Roze Brunch, de Grey Pride en de Roze Loper.
  • het volgen van de voortgang en leveren bijdrage aan de evaluatie voortgang Roze Agenda (zie inspraaktekst commissievergadering 2 februari jl.)

Verslag Netwerkmiddag Mokum Roze
Op 24 maart jl. vond de 1e Mokum Roze netwerkmiddag voor organisaties en initiatieven plaats. Het verslag leest u hier. Tijdens de middag verzorgde Hanneke Felten (Movisie) de lezing ‘LHBTIQ en de rest van het alfabet’. Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn. Haar presentatie is hier te vinden.

Voor meer informatie over Mokum Roze mail naar: mokumroze@cocamsterdam.nl

Bekijk ook het seniorenbeleid van COC Amsterdam.

Categorie:
Amsterdam, COC Amsterdam e.o., Oproepen
Tags:
, , , , ,