Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2016: EuroPride in Amsterdam
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

COC Amsterdam e.o. is geen subsidieverstrekkende organisatie maar stelt wel, als de financiële middelen dat toestaan, jaarlijks een bedrag beschikbaar voor externe initiatieven op het gebied van LHBT-emancipatie in Amsterdam en omstreken. Naar aanleiding van de COVID-19-crisis stellen we in 2020 (met mogelijke uitloop naar 2021) een extra bedrag beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit COC Amsterdam gelden de volgende criteria:

  • Het initiatief valt onder de algemene doelstelling van COC Amsterdam én heeft een link met minimaal 1 van onze inhoudelijke werkvelden: Ontmoeting, Empowerment & Welzijn, Belangenbehartiging & Veiligheid, of Voorlichting.
  • De bijdrage van COC Amsterdam is maximaal 1.000 euro, maar is bij voorkeur wel een substantieel deel van de totale begroting.
  • Reguliere exploitatiekosten worden niet gefinancierd. Let op: deze voorwaarde vervalt voor de COVID-19 support.
  • Het bestuur van COC Amsterdam vergadert eenmaal in de drie weken en activiteiten worden in principe niet met terugwerkende kracht gefinancierd; vraag dus op tijd aan!
  • Waar van toepassing zal COC Amsterdam e.o. in publiciteitsuitingen rondom het voorgestelde initiatief zal worden genoemd als partner/donor.
  • Na afloop van de activiteit ontvangt COC Amsterdam een verslag van het initiatief, bij voorkeur inclusief beeldmateriaal.

Aanvragen voor een bijdrage kunnen vormvrij, maar wel voorzien van een begroting met dekkingsplan, worden ingediend via penningmeester@cocamsterdam.nl.

Het bestuur zal, naar discretie, bepalen of een voorgesteld initiatief voldoet aan bovengenoemde criteria en, zo ja, welk bedrag door COC Amsterdam ter beschikking wordt gesteld. Het voldoen aan bovengenoemde criteria betekent niet dat er automatisch een recht ontstaat op een bijdrage, dit zal altijd nog door het bestuur beoordeeld worden.

  • Recente berichten