Wij zijn er voor Amsterdam en omgeving.

2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2016: EuroPride in Amsterdam
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Verslag ledenvergadering (13 juni 2019)

6 July 2019 -

Donderdag 13 juni vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in het alom bekende DOC aan de Stadhouderskade. Voorzitter Vanny Reyes opende de vergadering en na het goedkeuren van de vorige notulen kondigde hij aan wat er de komende tijd te wachten staat. Er was veel goed nieuws. Zoals voorgaande jaren nemen we weer deel aan de Pride Walk, Pride Park en organiseren we natuurlijk de Shakespeare Club samen met het Amsterdam Museum. Deze laatste zoekt trouwens nog steeds vrijwilligers die een helpende hand kunnen bieden, dus meld je aan en/of zeg het voort! Het hoogtepunt was ongetwijfeld dat we dit jaar tijdens de Canal Parade helemaal in het thema van de Pride meevaren met onze eigen boot: ‘The Colours of Stonewall’.  

Na het presenteren van het jaarverslag gaf Vanny het woord aan penningmeester Dymfke van Lanen om de jaarrekening van 2018 te presenteren. Nog meer goed nieuws: dankzij het positieve jaarresultaat wordt de Shakespeare Club de komende drie jaar gefinancierd. Hiervoor is samen met het Amsterdam Museum een meerjarenbegroting opgesteld. Daarna was het aan de Kas Controle Commissie om hun verslag toe te lichten, wat uitermate positief was. Het bestuur kreeg complimenten voor hun prestaties, het goed aanleveren van stukken en het betrouwbare beeld dat ze gaven. Bij de stemronde luidde er unaniem applaus vanuit de ALV. Bij het volgende punt bleef de aandacht ook op Dymfke, namelijk haar voordracht en herbenoeming. Met een duidelijke meerderheid van de stemmen mocht ze aan haar laatste termijn beginnen.   

[ngg src=”galleries” ids=”40″ display=”basic_slideshow”]Daarna werd onder begeleiding van bestuurslid Ontmoeting, Empowerment & Welzijn, Bouko Bakker, een geheel nieuw punt geïntroduceerd in het kader van het nieuwe meerjarenplande ledenraadpleging. Na een korte presentatie van de bevindingen uit de ledenbelactie, waarbij een team vrijwilligers de taak op zich nam om alle leden zonder bekend e-mailadres te benaderen, werden de aanwezigen in vijf groepen verdeeld om over twee vragen te brainstormen 

  1. Hoe kunnen/moeten we als leden- en vrijwilligersorganisatie onderdeel van een bredere beweging zijn, wat is hiervoor nodig, en wie? 
  2. Op welke thema’s moeten wij ons meer of minder gaan richten de komende jaren? Wat moeten de hoofdthema’s zijn in een nieuw meerjarenplan? Deze kunnen inhoudelijk zijn, maar ook organisatorisch of operationeel. 

Aan de hand hiervan presenteerde na een kwartier elke groep hun bevindingen. De aanwezigen waren enthousiast over dit nieuwe onderdeel en er kwamen dan ook veel nuttige antwoorden uit, maar er viel ook een rode draad uit te bespeuren. Op de eerste vraag stelden veel groepen eerst de voorvraag: wat is het imago van COC Amsterdam eigenlijk? Dit naar aanleiding van de resultaten van de belactie, waaruit onder andere bleek dat de meerderheid van de leden 50+ is. Om meer lagen van de doelgroep te bereiken zijn dus een verscheidenheid van methodes nodig. Hierbij werd voornamelijk genoemd: meer samenwerking zoeken met andere initiatieven (óók in het bedrijfsleven), zichtbaarheid van COC Amsterdam als één geheel en het richten van aandacht op zowel de oude als de nieuwe generatie. 

Bij de tweede vraag, over onderwerpen waarop meer focus nodig is, kwam meerdere malen naar voren kwam dat er behoefte is aan het bespreekbaar maken en aanpakken van eenzaamheid, een fenomeen waar in de media steeds meer oog voor is, maar waar nog steeds taboe op rust. Zeker bij LHBTI+-ers is dit naar verwachting ook een diep schuilend probleem. Ook werden de groepen ‘scholieren en jeugd‘ herhaaldelijk genoemd als aandachtspunt, met name in de context van het blijven geven van voorlichting. 

Na de rondvraag en afsluiting, was er tijd om nog informeel met een drankje (van het huis) na te praten. Al met al was het weer een productieve en interactieve bijeenkomst.  

 

Dit was een impressie van hoe het was op de vergadering. Voor de uitgebreide stukken die hier genoemd zijn zoals het jaarverslag, zie onze pagina voor ALV‘s. 

Categorie:
Algemeen
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,