Wij zijn er voor Amsterdam en omgeving.

1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2016: EuroPride in Amsterdam
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC

Ledenvergadering COC Amsterdam op 18 juni

6 June 2015 -

Hierbij nodigen wij COC Amsterdam leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdagavond 18 juni,  19.30-21.30, bij het DOC (Doven Ontmoetingscentrum) aan de Stadhouderskade 89.

Naast het vaststellen van de jaarrekening willen we je graag de richting die het bestuur de komende tijd op wil met de vereniging voorleggen. De overgang naar een vereniging die geheel op vrijwilligers is gebaseerd vergt een hernieuwde focus van bestuur en vereniging. Het bestuur heeft hard gewerkt aan het opstellen van een plan en wil dat jullie graag presenteren. Zichtbaarheid en verbinding tussen leden, de vereniging en de vrijwilligers staat hierbij centraal. De input van een groot deel van de coördinatoren is hierbij van grote toegevoegde waarde geweest.

Helaas hebben een aantal bestuursleden in de afgelopen maanden aangegeven te (willen) stoppen. Wij zijn erin geslaagd om een nieuwe kandidaat te vinden die zich verkiesbaar stelt. Deze kandidaat heeft het bestuur sinds februari dit jaar al ondersteund en het huidige bestuur staat dan ook achter haar kandidaatstelling.
De agenda (tijden zijn indicatief):

Opening en welkom door de voorzitter 19.30-19.35
Notulen 26 november 2014 (besluit) 19.35-19.40
Verslag kascontrolecommissie 19.40-19.45
Jaarrekening en jaarverslag 2014 (besluit) 19.45-20.00
Werkplan 2015 (besluit) 20.00-20.15
Jaarbegroting 2015 (besluit) 20.15-20.20
Benoeming kascontrolecommissie 20.20-20.25
Informatie aan COC Nederland (besluit) 20.25-20.30
Pauze 20.30-20.45

Code Goed Gedrag (besluit) 20.45-20.50
Mededelingen & Actualiteiten 20.50-21.05
Benoeming secretaris 21.05-21.15
Benoeming penningmeester 20.15-21.20
Herbenoeming algemeen bestuurslid 21.20-21.25
WVTTK 21.25-21.30
Sluiting en borrel 21.30

De vergaderstukken vind je hier:

Uitnodiging ALV COC Ams juni 2015

Jaarrekening 2014

Verklaring KCC Jaarstukken 2014

ALV notulen nov 2014 (ter goedkeuring)

Wil je de vergadering bijwonen? Meld je dan aan via info@cocamsterdam.nl. Het is niet mogelijk je telefonisch aan te melden. Als je niet in de gelegenheid bent om je via email aan te melden kun je natuurlijk gewoon wel de vergadering bijwonen.

Wij hopen je op 18 juni te mogen begroeten!

Namens het bestuur van COC Amsterdam.

Categorie:
COC Amsterdam
Tags: