Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met \'I Amsterdam\' in regenboogkleuren
2016: EuroPride in Amsterdam
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin

Doe mee!

Op verschillende manier kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC


Naam:ANBI-goedgekeurddoel Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Amsterdam

Kamer van Koophandel: 34138266

BTW-nummer: NL005914760B01

RSIN: 005914760

Contactgegevens:

Adres
COC Amsterdam e.o. heeft twee adressen:

De meeste groepsactiviteiten vinden plaats in het
Doven Ontmoetings Centrum Amsterdam (DOC) :
Stadhouderskade 89
1073 AV Amsterdam

De kantoorruimte is gevestigd in:
Hotel Mercier (het oude pand van COC Amsterdam)
Rozenstraat 12
1016 NX Amsterdam

Telefoon
(020) 626 30 87

E-mailadres
info@cocamsterdam.nl

Doelstelling:
Het doel van COC Amsterdam is tweeledig:
– persoonlijke emancipatie, en
– belangenbehartiging
ten behoeve van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in de regio Groot Amsterdam.
In de statuten is onze doelstelling als volgt vastgelegd:
art 2.1. het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van homoseksualiteit te komen;
art 2.2. het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van de bewustwording omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man/vrouwrollen.

Lees hier de volledige statuten.

Centrale activiteiten die COC Amsterdam organiseert ten behoeve van deze doelstelling zijn onder andere:
• Voorlichting op middelbare scholen in de Regio Amsterdam
• Gespreks- en ontmoetingsgroepen
• Politieke lobby
• Onderzoek
• Lokaal zichtbaar zijn

Beleidsplan:
Zie het Jaarplan 2018 van COC Amsterdam.
Voor de toekomstvisie (2015-2018) op LHBT-emancipatie wordt verwezen naar het Strategisch Kader dat in November 2014 in de COC Federatie is vastgesteld. Een kopie van het strategisch kader is verkrijgbaar bij COC Nederland.

Verslag uitgeoefende activiteiten & financiële verantwoording:
Zie het Jaarverslag 2017.

Bestuur: Zie
bestuur voor de huidige samenstelling van het bestuur van COC Amsterdam en de e-mailadressen

Beloningsbeleid:
Alle vrijwilligers van COC Amsterdam, inclusief de bestuursleden, zijn onbezoldigd. Wel kunnen vrijwilligers de door hen voor de vereniging gemaakte kosten op declaratiebasis vergoed krijgen.
COC Amsterdam heeft (sinds 1 september 2013) geen personeel in dienst.