Wij zijn er voor Amsterdam en omstreken.

5 december 2015: Amsterdam vangt LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben apart op.
2016: EuroPride in Amsterdam
1 maart 2023: Op 1 maart ondertekenden 14 partijen het provinciaal regenboogstembus akkoord 2023.
2021: COC Amsterdam bestaat 75 jaar!
2016; COC Amsterdam e.o. bestaat zeventig jaar!
30 augustus 2015: Amsterdam schaft verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren af
1 april 2016: Amsterdam viert 15 jaar homohuwelijk met I Amsterdam in regenboogkleuren
2014: oprichting van AmsterdamPinkPanel, een onderzoekspanel voor veiligheid van LHBT Amsterdammers
2015: start Cocktail, maatjesproject voor LHBT asielzoekers in Amsterdam en Almere
8 april 2013: groot protest in Amsterdam tijdens bezoek Poetin
2013: COC Amsterdam e.o presenteert het RAINBOW-project: een nieuw lespakket voor voorlichting op scholen

Doe mee!

Op verschillende manieren kun jij helpen om onze activiteiten in Amsterdam en omgeving mogelijk te maken, voor nu en de toekomst.

Steun COC


Naam:ANBI-goedgekeurddoel COC Amsterdam en omstreken

Kamer van Koophandel: 34138266

BTW-nummer: NL005914760B01

RSIN: 005914760

Contactgegevens:

Adres
COC Amsterdam e.o. heeft twee adressen:

De meeste groepsactiviteiten vinden plaats in het
Doven Ontmoetings Centrum Amsterdam (DOC) :
Stadhouderskade 89
1073 AV Amsterdam

De kantoorruimte is gevestigd in:
Hotel Mercier (het oude pand van COC Amsterdam)
Rozenstraat 12
1016 NX Amsterdam

E-mailadres
info@cocamsterdam.nl

Doelstelling:
Het doel van COC Amsterdam is tweeledig:
– persoonlijke emancipatie, en
– belangenbehartiging

ten behoeve van de LHBTIQ+ gemeenschap in de regio Groot Amsterdam.

In de statuten is onze doelstelling als volgt vastgelegd:

art. 2.1 De vereniging dient een algemeen belang en heeft als doel: het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lees hier de volledige statuten.

Centrale activiteiten die COC Amsterdam organiseert ten behoeve van deze doelstelling zijn onder andere:
• Voorlichting op middelbare scholen in de Regio Amsterdam
• Empowerment- en ontmoetingsgroepen
• Belangenbehartiging
• Onderzoek
• Lokaal zichtbaar zijn

Beleidsplan:
Zie het Jaarplan 2024 van COC Amsterdam.
In 2024 zal COC Amsterdam e.o. ook werken aan een nieuw strategisch meerjarenplan 2023-2026 en zal hierbij waar mogelijk en relevant aansluiten op het strategisch kader ‘Samen Sterk’ van de federatie COC Nederland (zie hier).

Verslag uitgeoefende activiteiten & financiële verantwoording:
Zie het Jaarverslag 2022.

Bestuur:
Zie
 bestuur voor de huidige samenstelling van het bestuur van COC Amsterdam en de e-mailadressen

Beloningsbeleid:
Alle vrijwilligers van COC Amsterdam, inclusief de bestuursleden, zijn onbezoldigd. Wel kunnen vrijwilligers de door hen voor de vereniging gemaakte kosten op declaratiebasis vergoed krijgen.
COC Amsterdam heeft (sinds 1 september 2013) geen personeel in dienst.

ANBI-status:
Zie hier het standaardformulier.

  • Recente berichten